Vet att dagens ungdom tycker att luciatraditionen är mossig

Snart är det dags för att fira lucia. Helgonet som led martyrdöden den 13 december 304, menar skribenten.