Med den bakgrunden är det anmärkningsvärt när ledande företrädare påstår att det förekommer korruption, menar debattören.
Med den bakgrunden är det anmärkningsvärt när ledande företrädare påstår att det förekommer korruption, menar debattören. Bild: Lasse Edwartz

Vet Moderaterna i Uddevalla att man tillhör majoriteten?

Med den bakgrunden är det anmärkningsvärt när ledande företrädare påstår att det förekommer korruption, menar debattören.

ANNONS
|

Under de senaste tolv åren har man ingått i tre olika majoritetskonstellationer, varav två den innevarande majoritetsperioden. Med den bakgrunden är det anmärkningsvärt när ledande företrädare påstår att det förekommer korruption. Kommunens revisorer har under mandatperioden granskat våra upphandlingsrutiner, utan att hitta något som avviker från varken våra egna regelverk eller lag. Majoritetsgruppen har vid två tillfällen haft möten med upphandlingschefen. Inte vid något av dessa tillfällen har Moderaternas företrädare visat på något exempel där upphandlingsrutinerna inte skulle ha följts. Det man gör nu är att göda nidbilder i syfte att underminera enskilda tjänstepersoner.

Moderaternas strategi för valrörelsen är uppenbarligen att svartmåla så mycket man kan trots att man själva är delansvariga för både problemen och det som är bra.

ANNONS

Om man ska beskriva situationen i Uddevalla på ett mer nyanserat sätt så tycker uppenbarligen många att Uddevalla är ganska bra. Vi har bästa befolkningsutvecklingen i Fyrbodal, både på tioårsperspektiv och ettårigt. Årligen har nästan 500 individer fler valt att bo i Uddevalla. Det är rimligt att tro att de ser vår kommun som det bättre alternativet. De senaste tre åren har det registrerats 1307 företag som fortfarande är verksamma. Detta tyder ändå på att det finns en tro på Uddevalla som både boende och etableringsort. Om man ser till de två stora företagsundersökningarna som görs varje år så visar de lite olika bilder. SKR som frågar företag som under året haft relationer i form av bygglov, alkoholtillstånd, miljötillsyn och liknande placerar sig Uddevalla på plats åtta bland kommuner med mer än 40 000 invånare, och plats 35 totalt. Det ger en markant skillnad mot den undersökning som Svenskt Näringsliv gör där Uddevalla hamnar på plats 248. För som de har svarat är respektive bild korrekt, och rimligen ligger sanningen någonstans däremellan.

Självklart ser vi i nuvarande majoritet, Socialdemokrater, Centerpartister, Liberaler och Moderater, att det finns problem. Det händer dock väldigt mycket bra i vår kommun också! Utöver många nya invånare och företag så har vi fått i gång mycket som kommer att vara väldigt viktigt för oss i framtiden.

ANNONS

• Ny brandstation i Ljungskile invigd

• Ny brandstation i Uddevalla under byggnation

• Ny simhall äntligen under byggnation

• Total ombyggnad av Rimnersvallen

• Fortsatt upprustning av torg och gator i centrum

• Markköpet klart för ett nytt bostadsområde på södra sidan av Bäveån

Detta tillsammans med viktiga satsningar på fler heltider för personalen, mer resurser till förebyggandeverksamheten och ordningsvakter för tryggheten gör att jag är stolt över vad vi åstadkommit.

Ingemar Samuelsson (S)

kommunstyrelsens ordförande

ANNONS