"Att minska antalet ledamöter från 11 till sju skulle kraftfullt underlätta för Sd och M att få majoritet i alla nämnder och styrelse", uttrycker debattörer.

ANNONS