”SD har under ett och ett halvt år varit medansvariga till de onödiga nedskärningar som gjorts på sjukhusen”, skriver Elise Norberg-Pilhem (V).
”SD har under ett och ett halvt år varit medansvariga till de onödiga nedskärningar som gjorts på sjukhusen”, skriver Elise Norberg-Pilhem (V). Bild: Stefan Bennhage

Vi är de enda som varit emot nedskärningar

Vi ser allt mer av osanningar i den dagsaktuella politiska debatten. Donald Trump har gett den systematiska lögnen ett väldigt tydligt ansikte och i Sverige förfasas vi över hans ständiga lögner, det är bara SD-politiker som ibland sprider vidare lögnerna från Trumps Twitterkonto.

ANNONS

Replik till Heikki Klaavuniemi (SD)

LÄS MER:Grönblå ledningens tack till vårdpersonal: Du får sparken

Jag vill passa på att reda ut några saker från den debattartikel Heikki Klaavuniemi (SD) skrev i tidningen. Heikki Klaavuniemi försöker få det att låta som att Sverigedemokraterna varit emot det av regionstyrelsen och -fullmäktige beslutade målet att sjukhusen ska minska antalet anställda till 2017 års nivå. Det stämmer inte. Fakta är att det bara var Vänsterpartiet som röstade emot detta förslag i april 2019 och vi har fortsatt vara emot det. Sverigedemokraterna har under ett och ett halvt år varit medansvariga till de onödiga nedskärningar som gjorts på sjukhusen när så mycket fokus legat på att minska antalet anställda.

ANNONS

Heikki Klaavuniemi försöker också göra det till en stor sak att Vänsterpartiet inte bidragit till förändring i NU-sjukvårdens styrelse. Även här är det precis tvärtom. När sjukhusets styrelse i oktober 2020 skulle godkänna vårdöverenskommelsen för 2021 yrkade Vänsterpartiet på återremiss eftersom vi ansåg då, och anser fortfarande, att förutsättningarna är helt orealistiska för att sjukhuset ska klara av både tillgänglighet, ekonomi i balans och kompetensförsörjning av personal. Men vid mötet röstade Sverigedemokraterna nej till detta i NU-sjukvården och accepterade därmed förutsättningarna för en snål detaljbudget som innebär fortsatta nedskärningar av personal.

LÄS MER:SD:s kreativitet med sanningen förändrar inte verkligheten

Vi kan även titta på partiernas budgetförslag inför 2021. Vänsterpartiet är det enda parti som verkligen har förslag mot nedskärningarna i vården. För norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har Vänsterpartiet 170 miljoner mer 2021 än Sverigedemokraterna har i sin budget. Vi är det enda parti som har presenterat en budget som ger NU-sjukvården finansieringen för att kunna arbeta bort vårdköerna, och genom våra satsningar på höjda löner, också ha den personal som krävs för att genomföra det.

Elise Norberg-Pilhem (V)

ledamot NU-sjukvårdens styrelse