Som Bohusläningen tidigare har berättat är Teslas jättefabrik (bilden) i Nevadaöknen jämförbar i storlek med den fabrik som nu planeras i Sotenäs. En utopi? undrar Lars Ahlberg.
Som Bohusläningen tidigare har berättat är Teslas jättefabrik (bilden) i Nevadaöknen jämförbar i storlek med den fabrik som nu planeras i Sotenäs. En utopi? undrar Lars Ahlberg.

Vi är många som tvivlar på laxodlingsprojektet i Sotenäs

Efter många funderingar känner jag mig tvingad till att skriva en insändare om laxprojektet i Kungshamn.

ANNONS

De tankar som dyker upp är:

1) Exploatörerna refererar till lyckade satsningar i bland annat Mexiko och Vietnam. Och det låter ju otroligt bra. Men varför kan de inte redovisa siffror och ge information om:

• Vilka har investerat?

• Hur ser ägarstrukturen ut och vilken avkastning har de som investerat fått?

• Hur stor är omsättningen och resultaten för odlingarna?

• Hur mycket har utbetalats i management fee. Och till vem?

LÄS MER:”Satsningen lockar inte våra ungdomar"

2) Logistik är en mycket viktig parameter när man etablerar ett företag. Kungshamn ligger i en geografisk tarm med otroligt dåliga vägförbindelser, som är otillräckliga för att kunna leverera hundratusentals ton fisk via E6 till Uddevalla, eller till andra omlastningsstationer.

ANNONS

3) Bolaget, Quality Salmon, påstår att man i ett samarbete med Volvo ska utveckla förarlösa och eldrivna lastbilar för transporter till omlastningsstationer nära E6. När kommer den tekniken till Kungshamn?

4) Bolaget har en styrelseledamot, Geir Lolleng, som enligt affärspress är klassificerad som en konkursryttare. Det ger varningssignaler.

5) En av värdens största fabriker ska byggas i Kungshamn. Är det ett sagoslott, en utopi eller bara ett kvalificerat lurendrejeri?

LÄS MER:Laxodling kan bli en av världens största fabriker

6) Vi ska bygga bostäder till 2 000 människor.

7) Vi ska utöka tillgången på skolor och vård.

8) Fabriken måste ha el och vatten, och varifrån ska detta komma?

9) Miljöaspekter på slaggprodukter – vilka mängder och hur ska detta destrueras?

LÄS MER:Omöjligt att ge laxodlingen miljötillstånd – varför slösa er tid?

Jag känner mig inte trygg i att vi har politiker, i vår lilla kommun, som har och saknar erfarenhet, kompetens och genuin kunskap om internationell industrietablering och som tyvärr inte heller sett Joe Laberos trolleritrixande, som genom effektfulla förbländningar grundlurar sin publik.

Slutligen hoppas jag att det kan bli ett lyckat projekt, men vi är många som är fundersamma och tvivlar.

Lars Ahlberg

Hunnebostrand