”Att investera våra skattepengar i gammalmodiga och resurskrävande va-system som ännu mer hotar människors boende, havsmiljön och Gullmaren, är knappast någon vinnare för framtida val”, skriver Tom Hagström. (Arkivbild)
”Att investera våra skattepengar i gammalmodiga och resurskrävande va-system som ännu mer hotar människors boende, havsmiljön och Gullmaren, är knappast någon vinnare för framtida val”, skriver Tom Hagström. (Arkivbild) Bild: Roger Lärk

Vi är på väg att investera i föråldrade avloppssystem

De ”högteknologiska” och centraliserade reningsverk i Munkedal och Uddevalla som nu önskas byggas ut av Västvatten och Munkedals kommun är varken resurseffektiva eller robusta miljösystem.

ANNONS

Dessa bygger på gammal sårbar teknik som i grunden varken löser utsläppsproblem eller skapar hållbara vattensystem för framtiden och dessutom renar vatten dåligt samt skapar slam som är rena kemigiftet, och det blir inte mycket bättre även om vi bygger om reningsverken.

Vårt högteknologiska och alltmer sårbara samhälle står inför stora utmaningar. Med en storskalig satsning på 1900-talets teknologi och tankesätt kommer vi inte att klara av utmaningarna. Sverigedemokraterna (SD) har i en insändare påtalat problemen som Munkedals vatten står inför. Bohusläningen har nyligen också belyst samma problematik. Det finns en poäng i att vi måste ta hand om de “högteknologiska system” som läcker som såll, på både dricksvattensidan och avloppen. Dessutom på det sistnämnda har vi bräddningen av avloppsvatten som aldrig kommer till reningsverket och direkt sprider skit till Natura2000-området Gullmaren via Munkedalsälven. Slammet är en kemisk soppa som är så miljöskadligt att de lösningar som i dag används borde förbjudas.

ANNONS

LÄS MER:Kritiserar krav att Munkedal ska lämna Västvatten

Vad vi nu ser växa fram i Sverige är lokala kretsloppslösningar för avlopp med småskaliga decentraliserade lösningar som ger låga koldioxidutsläpp, lägre energi- och vattenanvändning, samt produktion av el och även växtnäring ur det slam som blir resultatet av de nya lösningarna.

Genom att satsa på framtidens nya teknik inom avfallsområdet har nu Munkedals kommun en reell möjlighet att bli ett samhälle där kretslopp, lokala lösningar och livsmiljöns uppehållande förmåga värnas – det vill säga upprätthållande av våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden – och som innebär ökad motståndskraft och utvecklingsmöjligheter i alla avseenden. SD säger sig vara öppna för sådana småskaliga lösningar men agerar inte när det finns möjlighet till detta, till exempel för Sohlbergsområdet eller Bergsvik, för att inte tala om Gårvik.

LÄS MER:Vi samarbetar – men Munkedal har kontroll över sitt vatten

Att investera våra skattepengar i gammalmodiga och resurskrävande va-system som ännu mer hotar människors boende, havsmiljön och Gullmaren, är knappast någon vinnare för framtida val. Vill vi ha det så i Munkedal? Det är tydligen det vi får om vi lägger vår röst på M, S, MP C eller SD i nästa kommunalval. Däremot tycks viljan till omtag och förändring finnas hos vissa av ledamöterna inom fullmäktigeförsamlingen, och det över alla partier, men om jag tolkar signalerna rätt så utsätts många i partierna för den berömda ”piskan” i denna fråga, därav tystnaden. Även hos folkdjupet är man frågande, och därför uppmanar jag Munkedals invånare ta reda på vad ditt parti vill innan det är för sent. För mycket bättre lösningar finns i dag.

ANNONS

Tom Hagström

S-medlem i Munkedal