Vi arbetar långsiktigt för att stärka tandsköterskornas villkor

Vi delar också uppfattningen om att lön i Folktandvården är en viktig fråga, särskilt i tider med kärvare ekonomi, menar skribenter.