Det senaste beslutet, som har gett våra tjänstepersoner mycket arbete, och den beräknade kostnaden ligger på cirka två miljoner kronor, menar debattören.
Det senaste beslutet, som har gett våra tjänstepersoner mycket arbete, och den beräknade kostnaden ligger på cirka två miljoner kronor, menar debattören. Bild: Edvin Bergström

Vi behöver en ny skola i Munkedal

Det senaste beslutet, som har gett våra tjänstepersoner mycket arbete, och den beräknade kostnaden ligger på cirka två miljoner kronor, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik på ”De flesta överens, så varför byggs det ingen ny skola i Munkedal?”.

Vi behöver snarast en ny skola i Munkedal! I barn- och utbildningsnämnden, BUN, har det funnits en majoritet för att bygga en ny skola samt för att äska investeringsmedel för att bygga. En majoritet bestående av L, M, S och C har varit överens, men när frågan kommer vidare till kommunstyrelsen, ks, eller kommunfullmäktige, kf, blir det andra beslut. Jag har tittat på tidslinjen, och under denna mandatperioden har vi fattat minst 12 beslut i BUN, ks och kf, om jag räknat rätt.

ANNONS

Beslutet på kf i maj 2021 fattades av KD, SD samt Göran Nyberg: "Rolf Jacobsson (KD): Återremiss för att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med nuvarande förslag till beslut angående bygget av ny skola på Kungsmarkenområdet, kompletterat med ett alternativ till nybyggnad, som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget ska innehålla konsekvensbeskrivningar av båda alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden och för kommunen som helhet".

Detta är det senaste beslutet, som har gett våra tjänstepersoner mycket arbete, och den beräknade kostnaden ligger på cirka två miljoner kronor. Under tiden har vi två överfulla skolor, där barnen inte får samma förutsättningar som i andra, renoverade, skolor. Inte heller har vår personal den arbetsmiljö som de är värda. Vi har förbättrat resultatet för våra elever, men det finns mycket att göra, som inte blir gjort.

Som ordförande i BUN har jag jobbat för detta hela mandatperioden, och jag kommer att fortsätt under nästa, oavsett vilken roll jag kan tänkas få efter valet. Om man läser protokollen från BUN, ks och kf är det bara att läsa och följa tidslinjen, och det står helt klart i dessa protokoll att det varit SD, KD samt Göran Nyberg som i flera beslut är de som stoppat utvecklingen.

ANNONS

Självklart ska man fatta beslut utifrån ett antal olika kriterier, de viktigaste är de behov som våra barn och vår personal har. Om vi kommer till beslut på KF i februari 2023, vilket är planen, har vi ytterligare förmodligen sex till sju år innan ett bygge kan stå klart. Fram till dess vet vi inte hur många ytterligare moduler vi behöver, etableringskostnad/modul ligger på cirka 1,5 miljoner, och dessutom driftskostnad. Så min förhoppning är att vi efter valet kommer att ha en tydlig majoritet så att vi snarast kan bygga skola i Munkedals tätort!

Karin Blomstrand ( L) ordförande i BUN

ANNONS