Vi behöver inte fler bidrag till elcyklar

Symbolpolitik hjälper inte klimatet

ANNONS

En av vår tids största frågor, och särskilt för vår generation, är miljön och klimatet. Klimathotet är däremot för stort och för viktigt för att slarvas bort med symbolpolitik och ineffektiva åtgärder.

Grunden i moderat miljö- och klimatpolitik är att den som skräpar ned också ska betala för sig. Samtidigt måste den politik som drivs ta hänsyn till marknadsekonomi, innovation och eget ansvar. Klimathotet händer nu – vi har därför en skyldighet agera. Men klimathotet begränsas inte av landsgränser, det är ett globalt problem och därför också ett globalt ansvar.

Att ta ansvar i miljö- och klimatpolitiken är också att se till att Sverige är ett föregångsland där vi kan minska utsläppen och samtidigt öka den svenska tillväxten. Något som regeringen inte har lyckats med. Enligt SCB utsläppen har ökat och Konjunkturinstitutet dömer ut 7 av 8 av regeringens åtgärder – ändå står vi här idag med en flygskatt och återinförda elcykelsubventioner, trots att det inte fungerar. Innan vänsterns miljökämpar skriker sig hesa vill vi föra in i debatten att flyget betalar redan för sina utsläpp via EU ETS och snart även genom FN:s utsläppshandel. Det enda som den svenska flygskatten genererar är en dubbelbeskattning samt att vi flyttar avgångarna till något av våra grannländer. Det är inte att ta ansvar och det är inte att främja Sveriges roll internationellt eller vår ekonomiska tillväxt.

ANNONS

Vi behöver flytta fokus i debatten från symbolpolitik till effektiva åtgärder. Här anser vi i Moderata Ungdomsförbundet att det finns utrymme till förbättring:

• Satsa på forskning och utveckling. Svensk forskning och innovation är det bästa och mest effektiva sättet vi kan bidra i det globala klimatarbetet. Det är även genom forskning och innovation vi hittar nya lösningar och kan ställa om till ett fossilfritt samhälle.

• Satsa på ren el och energi. I takt med att vi också ställer om till ett fossilfritt samhälle behöver vi producera mer el, något som ställer krav på Sveriges energiförsörjning. Sveriges utveckling och klimatet behöver att politiker slutar hantera kärnkraft med beröringsskräck och vågar satsa på åtgärder som gör skillnad.

• Satsa på internationella klimatinvesteringar. Vi anser att de två miljarder som finns öronmärkta i biståndsbudgeten till klimatåtgärder utomlands används så effektivt som möjligt.

Det är glädjande att de flesta partier i Sveriges riksdag är eniga om de miljö- och klimatmål som måste nås. Konflikten ligger snarare i hur vi agerar i förhållande till klimathotet. MUF:s linje är däremot tydlig: vi har inte tid att kasta tid och pengar på åtgärder som inte fungerar. Sverige behöver en effektiv miljöpolitik, och mindre poserande och plakatpolitik.

ANNONS

Benjamin Dousa

Förbundsordförande MUF

Anton Lidell

Distriktsordförande MUF Västra Götaland Norra