Industrins behov av timmer och massaved kan inte till 100 procent kan täckas med svensk råvara i rätt åldersklass – detta är ett problem som måste diskuteras.

ANNONS