Christoffer Rungberg (M), kommunalråd i Munkedals kommun.
Christoffer Rungberg (M), kommunalråd i Munkedals kommun. Bild: Ingvar Spetsmark

Vi böjer oss inte för Trafikverkets utpressning

Det är bra att kommunen nu får rådighet över Munkedals huvudgata, skriver Moderaterna och Sverigedemokraterna i ett svar till Göran Nyberg (L).

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik till Göran Nyberg 27 november

LÄS MER:Munkedal ska inte böja sig för Trafikverkets utpressning

Förvånande, det är första känslan som infinner sig när man läser din insändare Göran. Förvånande med anledning av ditt sätt att bemöta två partier vilka tillsammans med ditt eget parti utgör grunden för styret i Munkedal. Förvånande med anledning av bristen på fakta på flera ställen i din text.

Det är helt korrekt att vi är överens om att det kan vara positivt för kommunen att ta över delar av vägar som idag ligger under Trafikverkets ansvar. Därmed är det rimligt att kommunen får rådighet över exempelvis vår huvudgata. Det innebär att vi själva har kontroll över hastigheter, struktur vid avstängningar och kunna styra eventuella ombyggnationer.

ANNONS

Dock far du med osanning i ditt påstående om att vi ger vika för Trafikverkets utpressning.

Vi väljer, istället för att säga blankt nej, att gå fram med ett alternativt förslag för att överta väghållarskap. Vi anser dock, precis som du, att Stalevägen är ett ansvar som bör förbli i Trafikverkets ansvar då den vägen används för genomfart vidare mot Hedekas och Färgelanda.

Martin Svenberg Rödin
Martin Svenberg Rödin

När det sedan handlar om miljönämnden så far du ytterligare en gång med osanning. Kommundirektören har fått i uppdrag att utvärdera samarbetet som vi idag har tillsammans med Sotenäs och Lysekil. Flera av våra ledamöter i miljönämnden i mellersta Bohuslän har vid flera tillfällen påpekat ett antal förbättringsområden för nämnden. Då dessa inte blivit hörda och vi nu står inför en förlängning om fyra år har vi tagit ett steg framåt i skarpt läge. Det är logiskt att göra en ordentlig utvärdering av miljönämnden med anledning av att vi också utvärderar vår nya politiska organisation. Det förslag som kommunstyrelsen beslutade för kommunfullmäktige handlar om att säga upp avtalet för omförhandling och förlänga med 12 månader vilket ger oss tid att på allvar utvärdera nämnden. Vi kan inte binda upp oss i ett avtal i ytterligare fyra år när vi i utgångsläget inte känner oss helt nöjda. Vi skall se till våra invånares bästa, vi är skyldiga att säkerställa grundliga underlag inför beslut, då kan vi inte passivt förlänga avtalet med fyra år utan en tydlig viljeriktning.

ANNONS
Louise Skaarnes (SD).
Louise Skaarnes (SD).

Huruvida ett eventuellt utträde ur miljönämnden skulle generera högre eller lägre kostnader är det ingen som kan svara på i nuläget. I den konsekvensanalys som hittills är gjord ser man en högre kostnad vilket beror på komplexiteten att beräkna debiterbar tid. Det vi kan se när vi räknar lågt på debiterbar tid skulle miljönämnden i egen regi i Munkedal sannolikt resultera i en lägre kostnad jämfört med vad vi betalar idag. Vi ser också ett mervärde i närheten till våra medborgare som bor, lever och betalar skatt i Munkedals kommun.

Christoffer Rungberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Martin Svenberg Rödin (M)

Gruppledare

Louise Skaarnes (SD)

Gruppledare

ANNONS