Tobias Bernhardsson, Linda Jansson och Kenneth Carlsson
Tobias Bernhardsson, Linda Jansson och Kenneth Carlsson

Vi budgeterar för växtkraft och framtidstro

Centern, Moderaterna och Liberalerna i Färgelanda: Så stärker vi skolan, omsorgen och byggandet i kommunen

ANNONS

Stärkta skolresultat, omsorg med individen i fokus, boende och byggande i hela kommunen, gott företagsklimat med växande småföretag, bättre arbetsgivare och miljömål i linje med Agenda 2030. Det är våra fokusområden, efter ett år av genomlysning, kartläggning och fastighetsförsäljningar för att komma till rätta med kommunens ekonomi.

Precis som det stora flertalet av landets kommuner står Färgelanda inför rejäla utmaningar för att få de offentliga utgifterna att balansera med intäkterna. Konjunkturen mattas av, andelen äldre ökar liksom behoven och kostnaderna i våra verksamheter. Ersättningen från staten räcker inte till och kostnadsökningen behöver således bromsas in för att komma i takt med skatteintäkterna och för att inte helt gröpa ur kommunens reserver, betalningsförmåga och investeringsutrymme.

ANNONS

Hjälper det då inte att höja skatten, frågar vän av ordning? Tyvärr blir en skattehöjning i detta läge som en konstgjord andning, som kan kännas bra för stunden men som inte räddar upp situationen. Redan under det närmaste året är problemet tillbaka. Intäkterna räcker inte till och åtgärder krävs.

Allians för Färgelanda kommun, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna, presenterade i mitten av oktober vårt gemensamma förslag till Mål- och resursplan för perioden 2020-22. En budget som tar flera steg framåt för en mer strategisk styrning och ledning som bygger på framtidstro och växtkraft, i ett ekonomiskt ansträngt läge.

Med anledning de ekonomiska utmaningarna innehåller budgetförslaget effektiviseringskrav på totalt 5,5 miljoner kronor 2020 jämfört med budget för innevarande år. Alla behöver bidra för att vi ska lyckas nå hela vägen. Kommunstyrelse, samhällsutveckling och fullmäktige svarar för 2,7 mkr av dessa effektiviseringar som handlar om minskade kostnader på ett antal olika poster samt vakanta tjänster som ej återbesätts. Utbildningsnämnden har effektiviseringskrav på 2,4 miljoner kronor för 2020. Elevpengen ligger högre än många jämförbara kommuner och kostnader för moduler och lärande sticker iväg. Här behövs fortsatt genomlysning för att komma till rätta med situationen.

Socialnämnden drar in en tjänst och får därtill utökad ram för att fortsätta bedriva verksamheten vid avdelning Rosen på Solgården, som idag helt saknas i nuvarande budget trots att platserna behövs. Socialnämnden ligger dock i obalans med sin budget redan i år vilket kräver ytterligare åtgärder på cirka 4 miljoner kronor, enligt senaste prognosen. En stor del av avvikelsen handlar om ökade försörjningsstöd och placeringar inom ramen för Individ och familjeomsorgen.

ANNONS

Ett besvärligt läge hindrar oss dock inte från att satsa. Investeringsplanen, som bygger på en parlamentarisk utredning, innehåller satsningar både vid Höjdens förskola och Ödeborgs skola. Därtill planerar vi för att år 2021 öppna avdelning 5 på Håvestensgården som idag står tom. Ett stort fokus är att få igång bostadsbyggnation för att på så vis möjliggöra generationsväxling på villor och locka fler att bo i vår vackra kommun. Sammantaget krävs dialog, nya och gemensamma grepp samt konstruktiva förslag för att nå hela vägen. Det gäller att både bromsa och gasa för att skapa god ekonomisk hushållning och möjliggöra välbehövliga satsningar som för Färgelanda kommun framåt.

Tobias Bernhardsson (C)

Gruppledare & Kommunalråd

Linda Jansson (M)

Gruppledare

Kenneth Carlsson (L)

Gruppledare

Färgelanda kommun

ANNONS