"Munkedal har i dag en hög andel elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet."
"Munkedal har i dag en hög andel elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet." Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Vi bygger för framtidens Munkedal

Alla barn ska erbjudas en likvärdig utbildning med kvalité i alla kommundelar. Det är viktigt med bra och ändamålsenliga lokaler för att våra barn ska få en bra skolgång oavsett var i kommunen de bor. Vi satsar därför på alla skolor i vår kommun!

ANNONS

Renoveringar har gjorts i Hällevadsholm och i Dingle och är på gång i Hedekas. I Munkedals tätort finns behov av ytterligare en skola för att möta upp behoven både nu och framåt. Vi bygger för framtiden och inte för det antal barn som går i grundskolan nu.

Den nya skolan på Kungsmarken för årskurs 4–6 ska därför byggas tillräckligt stor för att räcka under lång tid framöver. När den nya skolan är klar omvandlas Bruksskolan och Munkedalsskolan till skolor för årskurs F–3. Även Hällevadsholms skola ska vara en skola för F–3, Centrumskolan för årskurs 4–6 samt Hedekas skola för årskurs F–6.

ANNONS

En bra arbetsmiljö är en viktig faktor för att öka resultaten i skolan! Genom att skapa bra läromiljöer får våra barn ro att lära sig och våra pedagoger utrymme att arbeta. I dag är både Bruksskolan och Munkedalsskolan trånga och skapar utmaning i vardagen för både barn och personal. Därför behövs en ny skola för att skapa mer utrymme. På så vis behåller vi även den småskaliga karaktären på våra befintliga skolor. Hade alternativet varit att i stället bygga ut dem hade mycket av det som är utmärkande för våra skolor försvunnit. Nu bibehåller vi lekytor och charm samtidigt som vi bygger nytt för mellanstadiet i Munkedals tätort. På mellanstadiet ökar kraven på ämnesbehörighet hos lärarna. Genom en samordning av mellanstadiet för Munkedals tätort ges bättre möjligheter att erbjuda våra pedagoger heltider och på så vis tillgodose behovet av ämnesbehörighet.

För att vara en bra och attraktiv kommun behöver vi ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Munkedal har i dag en hög andel elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Att arbeta strategiskt med snabba insatser redan i de tidiga skolåren är nödvändigt för att tidigt kunna ge rätt stöd och insatser för att barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Det är viktigt både för individens välbefinnande och för ett förebyggande arbete som förhindrar kostnader i de senare skolåren. Ungdomar som inte fullföljer en gymnasieutbildning löper fem gånger högre risk att hamna utanför studier eller arbetsmarknad. Vi satsar på våra barn och deras framtid genom att satsa på kommunens alla skolor och genom att vi i kommunfullmäktige fått igenom att det kommer att tillföras mer pengar till barn- och utbildningsnämndens budget för 2021!

ANNONS

Liza Kettil

oppositionsråd Socialdemokraterna

Caritha Jacobsson

gruppledare för Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden