I debattens fokus. Nybyggen på Kleven.
I debattens fokus. Nybyggen på Kleven. Bild: Lasse Edwartz

Vi bygger för fullt i Sotenäs

Samhällsplaneringen är inte avvecklad och sker helt i demokratisk anda.

ANNONS

Replik till Socialdemokraterna i Sotenäs 14 juni

LÄS MER:Bygg inte bara för de rika i Bohuslän

Vi är helt eniga om att Sotenäs har en hög attraktionskraft för att bo och verka här året runt men också för fritidsboende och besökare. Sotenäs har en underbar och trygg livsmiljö. Här finns närheten till havet och naturen. Sysselsättningen är god och på senare år har trenden vänt. Vi ökar nu sakta i befolkning igen. Byggtakten har varit hög på senare år och utöver villor och hyresrätter har det tillförts även bostadsrätter. Olika upplåtelseformer är bra för samhällsutvecklingen.

LÄS MER:Områden som Kleven förstör Bohusläns karaktär

Kommunens egna bostadsbolag Sotenäsbostäder har under de senaste fem åren byggt ett 60-tal prisvärda hyresrätter i attraktiva lägen och har nu för de kommande fem åren, om behov finns, planering som möjliggör bygge av ytterligare cirka 120 hyresrätter för unga, barnfamiljer, äldre och nyanlända. Tillsammans med kommunen planeras dessutom för minst ett femtiotal nya egnahemstomter. Motsvarande omfattande planeringsberedskap får man söka sig tillbaks till 70- och 80-talen för att finna.

ANNONS

För gällande Översiktsplan ÖP-10 har en översyn inletts och ÖP:n har på senare år kompletterats även med ett bostadsförsörjningsprogram. Översynen kommer som tidigare ske i öppen dialog med Sotenäsborna. Här slår således S således in öppna dörrar. Det pågår också översyn av detaljplaner för de äldre delarna av Smögen och Hunnebostrand för att säkra den unika miljön. Samhällsplaneringen är inte avvecklad och sker helt i demokratisk anda. Det förefaller som att S inte följer med i arbetet i styrelser och nämnder.

Beträffande Kleven på Smögen kan vi bara konstatera att ”(S)ent skall syndaren vakna”. Detaljplanearbetet här startades upp i början av 2000-talet när S var i majoritet i kommunen. Man gjorde då samtidigt markaffärer, som medgav att Leröy kunde göra ”produktiva investeringar”, vilket gav många arbetsplatser. Detta var bra men baksidan av affärerna var tyvärr att kommunen då inte skaffade sig ägarkontroll över delar av Kleven, vilket troligen hade varit möjligt i ett tidigt skede. När Sotenäsalliansen tog över 2006 var det redan kört i den frågan.

Slutligen undanber vi oss sammanblandning med SD, som S antyder i sin debattartikel.

Roland Mattsson (M)

Ronald Hagbert (M)

För Moderaterna i Sotenäs

ANNONS