Valboskolan i Färgelanda.

Vi delar lärarnas oro om skolan

Svar till Lärare från Valboskolan 26 maj.

ANNONS

LÄS MER:Orimliga besparingar hotar barnens framtid i Färgelanda

Lärare från Valboskolan 7–9 uttrycker oro i en insändare. Vi håller med. Vi känner även stor oro och tar ansvar för det ekonomiska läget i Färgelanda, som inte har förbättrats under 2020. Tvärtom.

Behoven är stora, inte minst inom utbildningsnämndens verksamheter. Underhållsbehovet för kommunens skol- och förskolelokaler motsvarar cirka 80 miljoner kronor de närmaste åren för att hålla godtagbart skick. Samtidigt behöver kvalitén öka. Nämndens målsättning är: Stärkta skolresultat i ändamålsenliga lokaler.

Resurser finns i nämndens budget, som heller inte har sänkts inför 2021. Däremot har riktade statsbidrag minskat och skolornas kostnader har inte anpassats i takt med minskade intäkterna. I dag är kostnaden per elev hög, personaltätheten är hög och lönerna är höga. Kommunen sticker ut i jämförelse med andra kommuner samtidigt som resultaten haltar. Därför pågår ett febrilt arbete i förvaltningen för att säkra styrning, ledning och kontroll.

ANNONS

Liksom skribenterna är vi djupt oroade över situationen. Därför har förvaltningen fått uppdraget att genomlysa nämndens ekonomi och analysera situationen inom kommunens skolverksamheter. Analysen ska ligga till grund för beslut om budget för kommande år. Av samma anledning har vi även tagit initiativ till breda samtal där alla partier inbjuds. Vi välkomnar förslag för vända skutan och skapa långsiktiga förutsättningar för skolorna. Här krävs gemensamma ansträngningar som vänder både kunskapsresultat och ekonomi.

Elisabeth Örn (C)

ordförande utbildningsnämnden

Birger Byström (L)

ledamot utbildningsnämnden

Tobias Bernhardsson (C)

gruppledare Centerpartiet

Ingo Asplund (L)

gruppledare Liberalerna