Gymnasieelev genomför hemundervisning via datorn, sittande i sängen.
”Den dalande kunskapen tillsammans med stillasittandet som distansundervisningen innebär bådar inte gott för framtiden”, skriver insändarskribenten. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi förtjänar bättre – ge oss en värdig gymnasietid!

Dalande motivation. Sämre kunskaper. Fysisk och psykisk ohälsa. Nu har det gått över ett år där vi gymnasieelever delvis eller helt varit tvungna att sitta hemma och ha distansundervisning. Ett år präglat av ensamhet, stillasittande och försämrad undervisning.

ANNONS

De flesta vuxna verkar tro att distansundervisningen fungerar någorlunda bra men sanningen är att det gör den inte, talat från en elevs perspektiv. Vi sitter hemma med våra kameror av och de flesta av oss hänger inte med på genomgångarna utan ägnar tid åt annat som pockar på vår uppmärksamhet i hemmet. Många lärare brister även i sin pedagogik när det kommer till digital undervisning vilket inte gör det lättare för oss att hänga med. Fusk är vanligt förekommande på examinationer som sker digitalt i hemmet. När undervisningen brister och studiemotivationen dalar, så måste åtgärder vidtas för att vi ska klara våra examinationer. Skolbelagd undervisning samt salstentor skulle drastiskt minska fusket och därmed öka kunskapen.

ANNONS

LÄS MER:Gymnasieelever lidande av distansstudier: ”Väldigt monotont och ensamt”

Den dalande kunskapen tillsammans med stillasittandet som distansundervisningen innebär bådar inte gott för framtiden. Många av oss har under en längre period heller inte fått gå på våra aktiviteter utanför skolan, vilket ytterligare bidrar till fysisk och psykisk ohälsa.

Köpcentrum, gym och varuhus kan fortfarande vara öppna, men vi får inte möjligheten till en skolundervisning präglad av kvalitet. Jag tror att många av er förstår hur orättvist, orimligt och ovärdigt detta är.

Dagens gymnasieelever är ju också trots allt vår framtid. Jag hör ofta följande från vuxna när de talar om ungdomar: “Är det detta som är Sveriges framtid?” Om ni vuxna nu vill kunna försäkra Sverige en bra framtid, varför ger ni oss inte möjligheten till en värdig skolundervisning? För det är en fungerande skolgång som utmynnar i en bra framtid.

LÄS MER:Spara i stället genom mer distansundervisning

Vi förstår att smittspridningen är hög och att vi måste avlasta vårdpersonalens tunga arbetsbörda. Det känns dock som att gymnasieelevers skolgång är något som bör prioriteras framför att köpcentrum ska kunna hålla öppet. Vi vill också hålla i och hålla ut, men det blir svårt när vi måste sitta hemma hela dagarna och stirra in i en datorskärm.

Med detta sagt vill jag uppmana barn- och utbildningsnämnden, Folkhälsomyndigheten samt regeringen att ge oss gymnasieelever en värdig gymnasietid. Vi har kämpat hårt och förtjänar mer!

ANNONS

En trött gymnasieelev

LÄS MER:Undermåligt stöd till hemmasittarna