Vi har fokus på en förbättrad strokevård

Stroke är en av landets största folkhälsosjukdomar och i Västra Götalandsregionen ges en god vård till patienter som drabbats av stroke och transitorisk ischemisk attack, så kallad tia.

ANNONS

Replik till Socialdemokraterna 5 oktober

LÄS MER:Strokevården är ett av många områden som måste stärkas och bli jämlik

Strokepatienter i vår region får en bättre vård i jämförelse med övriga landet. Flera av våra sjukhus erbjuder en betydligt bättre vård och har högre resultat än riksgenomsnittet. Alingsås lasarett utsågs 2019 för andra gången till årets strokeenhet av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke, vilket är ett av många fina exempel kring den vård som ges. Senaste åren har den akuta strokevårdkedjan i regionen utvecklats till att vara ledande i Sverige. När man läser Olsson och Linnarsson (5/10) kan man tro att det är tvärtom.

Lars Holmin (M)
Lars Holmin (M) Bild: Peter Wahlström

Den socialdemokratiska oppositionen verkar inte heller kunna räkna. Sedan Grönblå samverkan tog över styret i regionen har pengarna till regionens sjukhus ökat från cirka 27,5 miljarder till året 36 miljarder. Budgeten för sjukhusen har alltså fått fem procents ökning varje år, det är få regionen i landet som har kunnat göra motsvarande satsningar. Att påstå att “svångremmen dragits åt varje år” stämmer alltså inte.

ANNONS

Det kan inte vara en hemlighet för de socialdemokratiska regionråden att vi befinner oss i en pågående pandemi som har påverkat hälso- och sjukvården i grunden, så även strokevården. Trots extremt svåra förutsättningar har medarbetarna i hälso- och sjukvården gjort fantastiska insatser. För att korta köerna som har ökat under pandemin och ge den vård som många har fått vänta på satsar regionen nu 1,2 miljarder över 2 år.

Pär Lundqvist (L)
Pär Lundqvist (L) Bild: Peter Wahlström

Satsningen innebär även att vi bättre kan tillgodose personalens behov av återhämtning. Människor som drabbar av hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan ska få en trygg, modern och jämlik vård. I vår region håller strokevården en hög nivå men vi ser flera områden som kan förbättras. Det handlar om rehabilitering, vård, stöd och information det vill säga den vård som ges efter de akuta insatserna och det är vårt fokus framåt.

Kvalitetsarbetet behöver stärkas och här är det regionala processteamet för stroke ett viktigt organ för utveckling av strokevården. Vi satsar också på att patienterna har en fast läkarkontakt på vårdcentralen som kan ta ett helhetsansvar för vården. För oavsett om man bor i Strömstad, Uddevalla eller på Orust ska en god strokevård ges på lika villkor.

ANNONS

Pär Lundqvist (L)

Regionråd och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande

Lars Holmin (M)

Regionråd och gruppledare hälso- och sjukvård