"Per Jensen Kristeviks frågeställning bygger på den felaktiga uppfattningen att all invandring till Sverige är densamma. Så är det inte."
"Per Jensen Kristeviks frågeställning bygger på den felaktiga uppfattningen att all invandring till Sverige är densamma. Så är det inte." Bild: Marcus Ericsson/TT

Vi har ingenting emot arbetskraftsinvandring

Per Jensen Kristevik har till följd av en svullen fot kommit i kontakt med läkare, ortopedläkare och annan högutbildad sjukhuspersonal som är utrikesfödda. Han ställer i en insändare en öppen fråga om på hur sätt Sverige skulle ha fungerat utan dessa personer samt menar på att de män och kvinnor som valt att rösta på Sverigedemokraterna måste vara blinda.

ANNONS

Replik till Per Jensen Kristevik

LÄS MER:Vad vore vårt samhälle utan utrikesfödda?

Vi sverigedemokrater blir återkommande beskyllda för att vilja stänga gränser och isolera Sverige. Det är inte sant. Vi är medvetna om att Sverige är ett litet land som i hög grad är beroende av utbyte med vår omvärld. Vi har således aldrig emotsatt oss arbetskraftsinvandring av utländsk arbetskraft vars kompetens efterfrågas här på den svenska arbetsmarknaden.

Vi emotsätter oss dock den ansvarslösa asylinvandringspolitiken i vilken mottagandet av ett globalt sett litet antal flyktingar prioriteras framför att hjälpa ett större antal flyktingar på plats. Detta bland annat på grund av att den stora volymen asylinvandrare med råge belastar svensk välfärd och den svenska vården hårdare än vad arbetskraftsinvandringen avlastar.

ANNONS

Per Jensen Kristeviks frågeställning bygger på den felaktiga uppfattningen att all invandring till Sverige är densamma. Så är det inte. Asylinvandring och arbetskraftsinvandring är två olika saker och behovet av arbetskraftsinvandring ursäktar inte en ansvarslös massinvandring till Sverige.

Detta förstår det allra flesta. Således röstar såväl män som kvinnor, inrikesfödda som utrikesfödda, på Sverigedemokraterna samt engagerar sig på sin fritid för att tillsammans återskapa ett tryggt och sammanhållet Sverige.

Martin Pettersson (SD)

ordförande, Uddevalla

Heikki Klaavuniemi (SD)

regionråd, Västra Götalandsregionen