Ställningsbyggare monterar byggnadsställningar på ett bygge.

Vi har inte råd att vänta i 65 år på att jämställdhetsmålet uppnås

Den akuta kompetensbristen i byggbranschen begränsar byggbolagens möjlighet att växa samtidigt som enbart 11 procent av de anställda är kvinnor. Även om jämställdheten går framåt så går det alldeles för långsamt. Görs inget kommer andelen kvinnor i byggbranschen vara 25 procent först år 2086. Vi måste därför investera i vägar för kvinnor att kliva in i branschen – och det nu!

ANNONS

Regeringens jämställdhetsmål om att 25 procent av nyanställningarna ska vara kvinnor år 2030 är bra, men det krävs mer. Undersökningar visar att jämställda arbetsplatser mår bättre, presterar bättre och löper mindre risk att gå i konkurs. Mångfald och inkludering är bra för både samhället, individen och företagen. Vi behöver därför fler satsningar för att öka mångfalden – på lärosäten, i kommuner och i näringslivet och vi måste jobba gemensamt. Det finns goda exempel att lära av, men vi behöver öppna fler dörrar!

LÄS MER:Det är våra skyhöga byggkostnader som är problemet

För att ge fler kvinnor chansen att kliva in i byggbranschen behövs:

• Yrkesvux: Alla som vill ska få möjlighet att utbilda sig till byggyrken i vuxen ålder (yrkesvux) och det behövs en särskild satsning för kvinnor. Gymnasievalet får inte styra möjligheterna att kliva in i byggbranschen. Vi måste öppna upp för nya yrkesval även senare i livet.

ANNONS

• Vägledning: Säkerställ tillgången till information och rådgivning om de jobb och villkor som finns på arbetsmarknaden. Alla som riskerar att förlora sitt jobb eller precis har gått klart en utbildning ska ha samma tillgång till arbetsmarknadsutbildning och hjälp att hitta till jobbmöjligheterna inom samhällsbyggnad, oavsett kön, etnicitet, ålder med mera.

• Inkluderande utbildningar: Alla byggutbildningar ska vara inkluderande, eftersom alla är välkomna till bygg- och anläggningsbranschen. Sätt mål om en jämställd utbildning och följ upp – branschen har 35 915 förvärvsarbetare kvinnor (SCB:2019), så det finns gott om förebilder. Vi vill se en bredd av mångfald i alla led från studentsammansättning, lärare, föreläsare och branschföreträdare under utbildningen. Tillsammans bygger vi för alla i Sverige!

LÄS MER:När turisterna åkt hem börjar jobbet för hantverkarna

Vi på Byggföretagen verkar för att fler ska hitta till branschen. Kompetensförsörjning, och svårigheten i att hitta utbildade personer, är en av våra viktigaste och tuffaste utmaningar för att kunna bygga bostäder, vägar och järnvägar. Därför vill vi stötta dem som arbetar för ökad mångfald och inkludering. Kontakta oss, så skapar vi fler möjligheter tillsammans. Låt alla vara med!

Jämställt bygger vi Sverige ur coronakrisen!

Emma Schewenius

bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen

Elin Kebert

expert kompetensförsörjning, Byggföretagen

LÄS MER:Stor risk att tusentals bygglärlingar sjabblas bort