Vi har varken utemöbler eller blommor i krukor

Tyvärr har utemiljön förfallit på Walkeskroken i Uddevalla, det ser bedrövligt ut, mycket visset, menar signaturen Hyresgäst.