Vi hjälper barnen att få ett friskare liv med rörelse

Vi gör gärna en insats för att hjälpa barn ut i naturen, och välkomnar självklart alla andra också

ANNONS
|

Unga rör sig mindre idag än förr. Värdet av fysisk aktivitet som naturlig del av vardagen betonas. Så skriver Hjärt-Lungfonden. Goda motionsvanor och fysisk aktivitet förknippas gärna med idrott – och skolan har en viktig roll i att skapa rörliga barn, men också eget friluftsliv, lek och andra aktiviteter utomhus är stimulerande för den som inte söker utmaningen i tävlande.

Skogsmulle är kanske den mest väl kända symbolen för barns uteaktiviteter genom åren. Han är frisk och mår bra, fyllde 60 härom året och har just nu många barn som vänner överallt. Det är kö till våra grupper i olika åldrar. I Friluftsfrämjandet finns också andra aktiva, som paddlar, åker långfärdsskridsko och vandrar, och många blir kvar som aktiva även på äldre da'r - deras hälsa är också en spaning för hur ett bra och långt liv byggs upp redan från barndomen.

ANNONS

Märkligt är kanske att föräldrar till de aktiva barnen ändå inte alltid har ett eget friluftsintresse idag. Då finns det ofta ingen självklar förebild så att barnen fortsätter ut ur Skogsmulles värld till ett eget aktivt långt liv.

Vi gör gärna en insats för att hjälpa barn ut i naturen, och välkomnar självklart alla andra också, även unga vuxna som kan vara förebilder med lite häftigare aktiviteter som naturparkour, MTB med mera, och som ledare för att nå just det som Hjärt-Lungfonden önskar – att fler unga och äldre är aktiva, ute, i vardagen. Det är ju vi vuxna som ska visa barnen hur de ska leva, eller hur?

Naturligt är också att vi gärna samverkar med andra föreningar och organisationer med samma mål, med skolan för gemensamma aktiviteter, och med kommunen för en aktivare samhällsplanering kring friluftsmiljöfrågor – vi vill ju alla bidra till en bättre folkhälsa och samhällsutveckling.

Friluftsfrämjandet finns nära dig – i många orter häromkring, och i resten av Sverige. Du letar lätt fram en lokalavdelning på friluftsframjandet.se. Andra föreningar med utefokus hittar du nog också på nätet. Våga ta aktiv kontakt!

Hans Rengman

ordfärande i Friluftsfrämjandet i Uddevalla

ANNONS