Alla kan lära sig att dansa svensk folkdans. Här ser vi SD:s Mattias Karlsson.
Alla kan lära sig att dansa svensk folkdans. Här ser vi SD:s Mattias Karlsson. Bild: Johan Nilsson/TT

Vi i SD står för en öppen svenskhet

Vi tar vår politiska roll i Sveriges kommuner på stort allvar

ANNONS

Svar till P A Hultman 16 september

LÄS MER:Olyckligt att Sverigedemokraterna inte är politiskt isolerade längre

P-A Hultman från Grebbestad ondgör sin genom en insändare i tidningen Bohusläningen över att Socialdemokraterna förlorat makten i ett antal av Sveriges kommuner. All offentlig makt i Sverige utgår i från folket och som resultat av denna princip är nu Sverigedemokraterna en del av den styrande koalitionen i ett antal kommuner. Det är som den gamla landskapslagen från Västergötland stadgade, nämligen att ”Svearna äger att konung taga så ock att vräka”.

Vi tar vår viktiga roll i politiken på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss. I kommunpolitiken samarbetar vi därför med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

ANNONS

Herr Hultmans slutsatser av vad som står i Sverigedemokraternas principprogram är inget annat än illvillig gallimatias. Vi är en socialkonservativ folkrörelse som tror på ett tryggt och sammanhållet Sverige. Ett Sverige som bygger på tillit, omtanke och gemenskap. Ett Sverige som är stolt över sin historia och ett Sverige med stor framtidstro. Med andra ord är vi ett parti som präglas av en nationalistisk grundsyn.

Sverigedemokraterna strävar efter ett samhällsbygge som tar hänsyn till människans grundläggande behov av att känna trygghet, delaktighet och gemenskap, därför att i ett samhälle där man känner samhörighet, där man känner att man är del av en större gemenskap, känner man också tillit till och ansvar för sina medmänniskor. Med det sagt ser vi nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga gemenskapen efter familjen.

Vi definierar nationer i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Det är alltså vår mening att enskildas nationstillhörighet kan ändras under livets gång. Herr Hultman vill inte kännas vid att detta är en direkt förutsättning för att kunna stå upp för den öppna och inkluderande Svenskhet som Sverigedemokraterna förespråkar. Vi förespråkar denna öppenhet eftersom den nationella samhörigheten skapar band mellan generationer, samhällsklasser, politiska läger och mellan landsbygd och städer.

ANNONS

I dag har vi till följd av en omfattande invandring till Sverige sett att sammanhållningen minskar, vi ser en ökad polarisering mellan människor och en ökad misstro. Följden av svagare samhörighet och sammanhållning är allt ifrån minskad vilja att betala skatt till ökad benägenhet att missbruka bidragssystem och bryta mot lagar och regler. Samhället glider helt enkelt isär och denna utveckling måste vändas. Därför behövs Sverigedemokraterna inom politiken och då framförallt som av del av det politiska styret.

Martin Pettersson

Ordförande SD Uddevalla

Christian Askros

Gruppledare SD Tanum