En grälande man och kvinna.

Vi intensifierar arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och kvinnor. Därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu intensifierar den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetet med 40 nya åtgärder.

ANNONS

Vi socialdemokrater har en stolt historia. Vi har byggt ett av de mest jämställda länderna i världen. Vi har reform för reform ökat kvinnors trygghet och makt. Stefan Löfvens regering har infört samtyckeslagen, skärpt straffen, byggt ut polisen och ökat det statliga stödet till kvinnojourerna mångdubbelt.

Regeringen tog under förra mandatperioden fram en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är ett arbete som fortsätter tills varje kvinna är trygg. Därför presenteras nu politik på 40 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

LÄS MER:Nu måste ord bli handling – stoppa mäns våld

Bland annat ska stödet till unga som har utsatts för våld stärkas ytterligare. Insatser ska riktas till unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer för att de ska upphöra med våldet.

ANNONS

Också skyddet för barn vars föräldrar utöver våld ska stärkas ytterligare. Umgänge med en förälder får inte ske på bekostnad av ökad rädsla, otrygghet eller psykisk ohälsa.

Vården för våldsutsatta kvinnor ska förbättras och socialtjänsten arbete mot mäns våld mot kvinnor ska förstärkas.

Kommuners skyldigheter när det gäller våldsutsattas rätt till egen bostad behöver förtydligas. Möjligheten att ge förtur till bostad för våldsutsatta och deras barn bör säkerställas.

LÄS MER:Vi måste ta kampen mot ett brutalt samhällsproblem

En utredning ska överväga om det finns skäl att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. En utredning ska överväga om kvinnohat som motiv ska vara grund för straffskärpning. Det ska bli enklare att utfärda kontaktförbud och lättare att sätta fotboja på de som förföljer kvinnor. Straffen för den som bryter kontaktförbud ska skärpas. Det är några av flera straffskärpningar.

Läs hela åtgärdsprogrammet på regeringens hemsida.

Vi socialdemokrater vet att arbetet mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand med arbetet för jämställdhet och ett starkt samhälle. Vi fortsätter framåt tills trygghet gäller alla.

Jörgen Hellman (S)

Paula Holmqvist (S)

Mats Wiking (S)

riksdagsledamöter från Fyrbodal

ANNONS