Vi befinner oss i ett läge där vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen och då kan vi inte tillåta en verksamhet som ökar klimatutsläppen.

ANNONS