Med all den fordonsindustri och fordonsforskning som har sin bas här i Västra Götaland så har vi förutsättningar att vara ledande i omställningen.

ANNONS