Vi ser det som en självklarhet att ta fram ett riktigt underlag för beslut, menar debattörer.
Vi ser det som en självklarhet att ta fram ett riktigt underlag för beslut, menar debattörer. Bild: Ingvar Spetsmark

Vi kommer fortsätta kämpa för Bruksskolan i Munkedal

Vi ser det som en självklarhet att ta fram ett riktigt underlag för beslut, menar debattörer.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik på ”Är lögner det nya normala i Munkedals politik?”.

Sverigedemokraterna Munkedal anklagas av Socialdemokraterna om att ljuga i skolfrågan. Majoriteten av de andra partierna i Munkedal vill att en ny 4-6 ska byggas på Kungsmark. Konsekvensen blir att elever ska flyttas och delar av skolenhet Bruksskolan ska flyttas till Kungsmark.

Den ”nya skolan” har enligt förslaget kapacitet för 300-350 antal elever med möjlighet att bygga ut ytterligare. I centrala Munkedal finns det idag cirka 245 elever i årskurs 4-6. Enligt en presentation från tjänstemännen kommer det om fem år gå cirka 226 elever och årskurs 28/29 217 barn i årskurs 4-6 på den planerade skolan. Elevantalet förväntas fram till 2030 alltså att minska. Överkapaciteten kommer kräva nedläggning någon annanstans.

ANNONS

Förvaltningen har presenterat förslag på hur Bruksskolan kan byggas ut men majoriteten förkastade det. SD ville ta fram en kostnad för det men fick nej. Vi ser det som en självklarhet att ta fram ett riktigt underlag för beslut.

Det finns idag inget utrymme för att finansiera ytterligare en skolenhet. Enbart drift, avskrivningar och underhåll av en ytterligare skolenhet skulle årligen kosta 10-15 miljoner. Till det ska läggas ytterligare en rektor, ytterligare ett kök med mera.

Att bygga en ny skola där vi ska centralisera alla elever i årskurs 4-6 och i förlängningen troligtvis Dingle motsätter vi Sverigedemokrater emot.

Från vissa partier låter det som att en enorm tillströmning av elever kommer ske den närmsta tiden. Men enligt SCB:s befolkningsprognos kommer antalet barn enbart öka marginellt fram till 2035 och 2040. För årskurs F-6 bedömer de en ökning med totalt 34 barn i hela kommunen.

SCB beräknar att det år 2040 kommer bo samma antal i Munkedals kommun som idag. Trots det tror vissa partier att det ska ske en enorm inflyttning med cirka 2000 invånare. Alla grannkommuner har samma tillväxtambitioner. Det är inte troligt att Munkedal kommer att öka på det sättet. Det är inte rimligt att vi ska ta på oss kostnader för sådant som inte är troligt.

ANNONS

Med en ny 4-6 skola på Kungsmark halveras nästan antalet elever på Munkedalsskolan. Samma antal som det idag är på Bruksskolan i årskurs F-3. Det innebär att man kommer ha möjlighet att även centralisera åk F-3 till Munkedalsskolan. Eftersom Munkedal inte kommer att ha råd med en extra skolenhet till utan besparingar i andra viktiga områden är detta enligt oss ett troligt scenario.

Sammantaget med den viljan som finns hos S, M, L med flera att centralisera årskurs 4-6 är sannolikheten stor för att Bruksskolan försvinner på sikt. Många flyttar till Stale för närheten till Bruksskolan, man kan cykla dit och det är en lugn miljö med nära till naturen. Vi Sverigedemokrater vill bevara Bruksskolan som en F-6 skola.

Vi var med och såg till att Hedekas skola fick vara kvar. Vill du se till att dina barn i årskurs 4-6 inte ska gå på en bakgård till högstadiet på Kungsmarksskolan och om du vill vara säker på Bruksskolans fortlevande ska du lägga din röst på SD i valet.

Louise Skaarnes, Mathias Johansson, Matheus Enholm, Heikki Klaavuniemi Odelsheim

ANNONS