”Det går att dra paralleller till situationen i Trollhättan när bilindustrin krisade. Vi kunde kraftsamla då och nu behöver vi göra det igen, och vi räknar med att andra partier ställer upp på det.”
”Det går att dra paralleller till situationen i Trollhättan när bilindustrin krisade. Vi kunde kraftsamla då och nu behöver vi göra det igen, och vi räknar med att andra partier ställer upp på det.” Bild: Jakob Simonsson

Vi kraftsamlar för Strömstads framtid

Coronapandemin har tagit fart igen och vi har fått hårdare restriktioner på hur var och en av oss måste agera för att dämpa spridningen. Om och när pandemin väl är över kommer det inte att vara sig riktigt likt i Strömstad.

ANNONS

Krisen på arbetsmarknaden har blivit allt djupare. Norrmännen har valt att hålla gränsen mer eller mindre stängd i ett halvår nu, och framtiden är oviss. Handeln och besöksnäringen är hårt drabbad och framförallt många unga har förlorat sina jobb.

Vi i Vänsterpartiet har agerat på flera fronter för att värna Strömstad och Strömstadborna. Vänsterpartiet har i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd krävt att fokus sätts på arbetsmarknaden i Strömstad och det snabbt kartläggs vad som är möjligt att göra för att ge stöd. För att arbetsförmedlingen ska fungera bättre måste vi självklart ha ett bemannat arbetsförmedlingskontor. Vad går att göra för att snabbt ge bättre pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik?

ANNONS

LÄS MER:Företag ska inte behöva gå i konkurs i väntan på utbetalningar

Det är nu på gång att få till ett omställningskontor i Strömstad där olika aktörer ska samarbeta och samla sina ekonomiska muskler för att ta oss förbi krisen. Nu gäller det att vi jobbar tillsammans för att kontoret verkligen agerar snabbt och i rätt riktning. Det går att dra paralleller till situationen i Trollhättan när bilindustrin krisade. Vi kunde kraftsamla då och nu behöver vi göra det igen, och vi räknar med att andra partier ställer upp på det.

Vänsterpartiets riksdagsledamöter Elin Segerlind, Fyrbodal, och Håkan Svenneling, Värmland, har agerat i riksdagen dels för att föra dialog med Norge om gränsstängningen, dels för att få till en statlig satsning på omställning i Strömstad. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) svarade Elin Segerlind, men gav inte något hopp om att omställningen ses som en nationell angelägenhet, utan hänvisar till att det är en fråga för regionen att lösa inom de ekonomiska ramar man redan har.

Vi i Vänsterpartiet agerar på alla arenor; i Strömstad, i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen och i riksdagen för att klara situationen på arbetsmarknaden i Strömstad.

Mia Öster (V)

Strömstad

Jan Alexandersson (V)

Västra Götalandsregionen

LÄS MER:Kan gränshandeln överleva ekonomisk fimbulvinter?