Vi måste få rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete

Replik på "Tanumskolan måste bli en trygg plats för alla"

ANNONS
|

Först och främst skulle jag vilja berömma dig för det mod med vilket du vågar beskriva din nuvarande skolsituation. Jag håller helt med dig i stora delar i vad du beskriver. Jag skulle därmed också för läsarna och politikerna vilja lyfta fram en lärares bild av läget på skolan.

Som tidigare rapporterats i media har detta läsår föregåtts av en chef som tvingats avgå samt tre resurser som "ej fick plats i budgeten". Coronapandemin ledde till ökad arbetsbelastning och att vår chef tvingades avgå skapade varken en trygghet eller gav oss energi under vår ledighet, snarare tvärtom. Det var med andra ord väldigt trötta och slutkörda pedagoger som kom till läsårsstart 2021/2022. Redan från start kunde man se konsekvenserna av att några av våra resurser blivit borttagna. Kränkningar och skadegörelse blev till vardag samtidigt som eleverna försökte anpassa sig efter återgång från distansstudier.

ANNONS

Eleven i tidigare insändare beskriver att lärarna inte gör något åt otryggheten på skolan medan vi lärare upplever att vi gör allt vi kan men inget händer. Har du idag en elev som stör ordningen är vårt enda "medel" att ge eleven en tillsägelse eller i värsta fall be denne att lämna undervisningen. Vad gör du om eleven vägrar? Den enda lösningen är att ringa vårdnadshavare eller rektor. Respekten gentemot lärarna saknas hos många elever och även eleverna emellan.

Dagligen skriver och utreder vi kränkningsanmälningar, vi har suttit ute i korridorer under vår planeringstid för att öka tryggheten och vi har utöver detta redan rastvakter, pedagogiska luncher som ska rymmas i vår tjänst. En redan hög arbetsbelastning har således blivit ännu högre för oss lärare samtidigt som vi kände dåligt samvete över att inte hinna planera vår undervisning på de sätt vi önskat.

Vi ser att många elever mår dåligt och i många fall inte får hjälp i rätt tid. Idag har vi ett elevhälsoteam som inte räcker till och som dessutom delas med andra skolenheter. Tanumskolan som är den största skolan i kommunen har inte ens en speciallärare! Tanums kommun betalade bland annat vidareutbildning till speciallärare för en anställd på skolan, när väl denne skulle anställas fanns det inte utrymme i budgeten och den anställde sökte sig till en annan arbetsplats. Ett stort tapp för verksamheten!

ANNONS

Vi har otaliga gånger rapporterat via våra kanaler om den dåliga arbetsmiljön, både elevernas och vår egen. Jag tror jag talar för fler när jag säger att vi inte ser några större förändringar, vilket skapar en stor uppgivenhet. Både jag och många kollegor med mig har börjat söka sig efter andra tjänster, andra är långtidssjukskrivna eller har redan sagt upp sig. Det återstår att se hur verksamheten ser ut nästa läsår.

Snälla politiker, det är dags att vakna! Ge oss och eleverna rätt förutsättningar för att skapa en bra skolmiljö! Välkomna ner på ett besök på skolan för att verkligen få se hur vi har det i vardagen.

Lärare på Tanumskolan

ANNONS