Användbart material. Visst är det bra med sten, men utvinningen har sitt pris.
Användbart material. Visst är det bra med sten, men utvinningen har sitt pris. Bild: Per Pixel Petersson

Vi måste prata om priset för stenbrytningen

Lars Glimmerfors: Varje plats har sina förutsättningar.

ANNONS

Det har diskuterats mycket om det är bra med en expansion av Ävja stenbrott och det har skrivits många bra insändare.

Vi har en facebook-grupp som heter Ävja. Vi vill särskilt betona att diskussionen i den här gruppen inte gäller andra stenbrott i Bohuslän. Stenbrott för blocksten och grus är viktiga för samhället, bland annat för att de ger material för att bygga hus, anlägga vägar, för att skapa fina parker och torg samt som material till all fantastisk stenkonst. Men eftersom stenbrott har en väldigt stor påverkan på omgivningen är det viktigt att noggrant väga vad som är bra för varje område. I detta fall gäller det området kring Ävja stenbrott där det bl.a. ligger en viktig vattentäkt, där det finns ett aktivt friluftsliv, samt där det finns människor som bor 100 meter från stenbrottet.

ANNONS

I facebook-gruppen vill vi att det ska vara möjligt att presentera och diskutera det som talar för och det som talar mot expansion av Ävja stenbrott. Stenbrottet kan eventuellt ge arbetstillfällen. Det kan ställas mot t.ex. tillgången på bra dricksvatten, områden för friluftsliv, miljö- och naturvärden samt bullrets påverkan på omgivningen. Ska det få finnas områden som är tysta? I området har vi diskuterat hur man stimulerar en levande landsbygd med en hållbar utveckling. Varje plats har sina förutsättningar. En stor fråga är också vad vi vill med Bohuslän, med dess natur och kultur samt med dess granit. Var och hur ska stenen brytas, i vilken omfattning och till vilket pris?

Det som är viktigt är att alla olika intressen får komma till tals.

Lars Glimmerfors

Facebook-gruppen Ävja