Vi måste rusta oss för tiden efter coronaviruset

Tidiga insatser är avgörande för att man snabbare ska kunna komma tillbaka

ANNONS

Just nu kraftsamlar sjukvården, näringslivet, politiken och civilsamhället för att stoppa spridningen av coronaviruset, och vårda de som insjuknat i covid-19. Samtidigt vidtas flera åtgärder för att begränsa skadan på den svenska ekonomin i största möjliga utsträckning.

Moderaterna har varit konstruktiva i samarbetet med regeringen, men vi tycker att åtgärderna måste nå företagen snabbare. Det går inte att bortse från, oavsett hur effektiva åtgärder som sätts in, kommer effekterna av coronaviruset att påverka människoliv en lång tid framöver, även efter att smittspridningen ebbat ut.

I dag är varannan sjukskriven person, sjukskriven på grund av psykisk ohälsa, och kvinnor i offentlig sektor är överrepresenterade i statistiken. Lärdomar från 1990-talets ekonomiska kris är att sjukfrånvaron på grund av en allt sämre psykosocial arbetsmiljö i hårt belastade organisationer kan komma att öka ännu mer. En massarbetslöshet kommer betyda oerhörda påfrestningar för många runt om i Sverige.

ANNONS

Enligt försäkringsbolaget Skandia uppgick kostnaderna för sjukskrivingarna förra året till svindlande 64 miljarder. Ett mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle, förutom den ovärderliga personliga vinsten för varje individ, kunna frigöra löner till fler än 25 000 sjuksköterskor.

Det är nu viktigt att vi alla bidrar till att samhället kan stödja de människor som påverkas av virusets framfart. Men minst lika viktigt är att åtgärder sätts in för att förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Moderaterna har därför föreslagit en förebyggandegaranti och en skärpning av arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.

Det går inte att bedöma en persons arbetsförmåga på samma sätt vid ett brutet ben, som vid psykisk ohälsa. Moderaterna har därför lyft behovet av en särskild rehabiliteringskedja för psykiatriska diagnoser. Tidiga insatser är avgörande för att man snabbare ska kunna komma tillbaka, och hur man återgår i arbete behöver tydligt anpassas efter varje individs möjligheter.

Arbetet för att hindra coronaviruset från att skörda fler liv, och för att hindra en ekonomisk katastrof pågår för fullt. Men vi får inte glömma att det finns en tid efter krisen.

Arbetet med att hantera de långsiktiga konsekvenserna och den psykiska ohälsan behöver inledas nu.

ANNONS

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot Västra Götaland Norra

Maria Malmer Stenergard (M)

socialförsäkringspolitisk talesperson, ordförande socialförsäkringsutskottet

ANNONS