Sverige kommer aldrig att bli ett bättre land innan en politisk majoritet bildas i Sveriges riksdag som på allvar börjar ta från den rike och ge till den fattige.
Sverige kommer aldrig att bli ett bättre land innan en politisk majoritet bildas i Sveriges riksdag som på allvar börjar ta från den rike och ge till den fattige. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi måste ta från rika och ge till de fattiga

Sveriges marknadsliberala ideologer kan prata hur länge som helst om hur de anser att Sverige ska fungera bäst. Tyvärr inleder de alltid sina idédebatter med ett generalfel. Om vi inte tar från de rika och ger till de fattiga, kan ingenting bli bättre i Sverige.

ANNONS

Som katten går runt den heta gröten, så går också alla Sveriges marknadsliberala ideologer runt det faktum att gigantiska ekonomiska resurser finns i överflöd på många håll i Sverige, samtidigt som gigantiska resurser saknas för att bygga ett hållbart svenskt samhälle.

Den dagen då ekonomiska resurser börjar strömma från de rika, till alla de områden vi vill stärka i Sverige, kommer också Sverige att börja växa som nation igen. Först då kan vi fortsätta en konstruktiv resa in i framtiden. Först då kan vi på allvar börja förverkliga det vi vill göra.

Självklart måste jag göra en distinktion av vad jag menar med ”vi”. Begreppet ”vi” innefattar alla de människor som ser det som självklart att inte trampa på sina medmänniskor för att dessa är fattiga.

ANNONS

Begreppet ”vi” är även alla vi som ser Sverige som summan av alla de delar som varje person verksam i Sverige, bidrar med på sitt sätt, efter sina förutsättningar. Men begreppet ”vi” innebär inte att införa socialism, då det sannolikt skulle innebära den paranoida, individfientliga diktatur som blivit följden i alla andra länder som prövat denna form av statsstyre.

Det liberala landet Sverige har goda förutsättningar för en rik framtid, för alla ”vi” som vill delta med sin ansträngning för ett bättre land och en bättre värld – där både begreppen ”vi” och ”den fria individen” får plats.

Men Sverige kommer aldrig att bli ett bättre land innan en politisk majoritet bildas i Sveriges riksdag som på allvar börjar ta från den rike och ge till den fattige.

Pål Magnusson

Uddevalla