Vi måste tänka och tala om fred

Nya generationers avancerade vapen tillverkas hela tiden med avsikt att slå ut tidigare vapenslag i en allt mer dödlig spiral, menar skribenter.

ANNONS
|

Det pågår en global upprustning. Nya generationers avancerade vapen tillverkas hela tiden med avsikt att slå ut tidigare vapenslag i en allt mer dödlig spiral. All tillverkning och användning medför utsläpp av stora mängder koldioxid i atmosfären.

Vapenindustrin bidrar i hög utsträckning till den globala uppvärmningen. Den är samtidigt en synnerligen ekonomiskt lönsam verksamhet. Exempel: Saab:s aktie steg med över 80 procent i samband med Rysslands invasion av Ukraina. En illustration av ekonomisk vinning å ena sidan och potentiell förstörelse å den andra.

Vi läser om krigen, vi ser bilder, vi förskräcks. Hur ska ”fred” passa in i rådande krigsretorik? Det är som om vi avsagt oss tankeutrymmet att tänka fred, att vi begränsar vår föreställningsförmåga om att världen skulle kunna vara annorlunda.

ANNONS

Det finns en bild av fredsrörelsen som naiv, blåögd och företrädd av äldre damer, tacksam att häckla av det militära etablissemanget och andra. Men fredsrörelsen är inte naiv. Beatrice Fihn, chef för ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Wepons, i Genève och vinnare av Nobels Fredspris 2017, menar att fredsrörelsen är i högsta grad realistisk. Den pekar outtröttligt på faran med eskaleringen av global upprustning med kärnvapen som det yttersta hotet mot mänskligheten.

Vi måste föreställa oss en motbild mot krig, vi måste öva oss i att tänka fred, att tala om fred.

Ingalill Ek

Kvinnor för fred Uppsala

Lena Jarlöv

Bottna för Fred, Hamburgsund

Cecilia Bergh

FN-föreningen, Falun

ANNONS