Kärnkraft från Estland – en hållbar lösning?
Kärnkraft från Estland – en hållbar lösning? Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

Vi önskar inga fler olönsamma projekt från Vattenfall

Sverige stänger sina kärnkraftverk och riskerar att få stänga av strömmen för vissa delar av landet när elproduktion och överföring inte räcker till. Under tiden jobbar svenska Vattenfall för att bygga små kärnkraftverk i Estland. Vi kommer kanske få köpa el från Estland och Finland om vi har något att betala med och fortsätta spetsa med kolkraft från Polen.

ANNONS

Vi får hoppas att Vattenfall inte ger sig in ett nytt olönsamt projekt som hushållen får betala. Man kan undra om bolaget har kvar kompetens om kärnkraft efter tiden med svenskt tankeförbud.

Nyligen fick vi veta att EU inte anser att vattenkraft heller är hållbar produktion. Den sätter mark under vatten och hindrar fiskars vandring i floder. Däremot anses vindkraftverk vara hållbara trots att fåglar och insekter dödas och landskapet förändras. Numera får vi inga flugor på bilens vindruta. Vindkraftverkens livslängd är kort, cirka 15 år, och det saknas metoder för destruktion. Betongfundament blir kvar på åkermarker. Hur ser ni på detta i bygderna?

ANNONS

Är det bra att Vattenfall engagerar sig i stora projekt utomlands för att tjäna pengar och behålla kompetens, ifall svenska politiker ändrar åsikt om elförsörjningen efter första nedsläckningen i södra Sverige?

Tror ni att sol och vind kan ersätta vatten- och kärnkraft eller är det politiken som först måste bli fossilfri?

Jan Ivarson

ANNONS