Vi på Rambo tar gärna denna dialog vidare

Det är svårt att svara på kundspecifika frågor utan mer information, uttrycker Elisabeth Bargel, kommunikationschef Rambo AB.