Full fart mot framtiden. Moderaterna i Munkedal är positiva till nya planer på höghastighetståg genom Bohuslän.
Full fart mot framtiden. Moderaterna i Munkedal är positiva till nya planer på höghastighetståg genom Bohuslän. Bild: STR

Vi säger ja till framtiden

Besluten vi tar idag påverkar vår morgondag och kommande generationer. Det är med den insikten vi moderater tycker det är så otroligt viktigt att fortsätta utreda sträckningen av Skagerrakkorridoren.

ANNONS

I Munkedal har frågan om vidare utredning varit uppe i kommunstyrelsen för beslut. Förvånande nog var en majoritet emot transportkorridoren och skickade beslutet vidare till kommunfullmäktige med uppmaningen att avslå ärendet. I nuläget handlar det endast om fortsatt utredning för att få svar på de frågetecken som finns. Det tillkommer inga kostnader för vidare utredning, vilket gör att vi ställer oss frågande till ställningstagandet.

Frågan om höghastighetståg som binder samman Oslo med Göteborg vidare mot kontinenten är så mycket större än Munkedal.

Samtidigt som det är Munkedals bästa som är i fokus när vi står upp för en fortsatt utredning.

ANNONS

Vad skulle det innebära för oss som bor i vackra Munkedal, om vi eller de som önskar bo här, kunde dagpendla med tåg till Göteborg för jobb eller studier?

Munkedal skulle tillsammans med resterande delar av Bohuslän tillhöra en expansiv region med fantastiska möjligheter. Attraktionskraften för företagsetableringar skulle öka samtidigt som befintliga företag får möjligheter att växa och utvecklas. Som politiker och representanter för kommunen är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat.

När ett logistikcenter är på plats som kan knyta Munkedal ännu närmare Lysekil och Sotenäs ökar attraktiviteten för fler företagsetableringar. Det skapar helt nya möjligheter för näringslivet i mellersta och norra Bohuslän.

I en värld där gröna transporter förordas som ett led i att rädda vårt klimat utgör tåget en nyckelroll. Om tåget ska ha en möjlighet att kunna konkurrera med flyget krävs det investeringar i nya sträckningar och banor som kortar ner restiden. Att transportera både gods och människor miljövänligt och punktligt är en nyckel till den gröna omställningen.

Vi säger ja till framtiden och ställer oss positiva till Skagerrakbanan genom Bohuslän.

Men vi behöver mer information, vidare utredning och fler svar innan frågan kan avgöras.

Christoffer Rungberg (M)

Ersättare kommunstyrelsen Munkedal

ANNONS

Jan Hognert (M)

kommunstyrelsens ordförande Munkedal

Martin Svenberg Rödin (M)

Gruppledare Munkedal