Att förfula landskapet med dessa vindkraftverk anser vi är förkastligt. Bilden från Kalmarsund.

ANNONS