"Liksom många andra kommuner går Uddevalla just nu igenom stora förändringar."
"Liksom många andra kommuner går Uddevalla just nu igenom stora förändringar." Bild: Andreas Carlsson

Vi samarbetar med de som vill ha stabilitet

Till att börja med vill vi tacka Magnus Jacobsson och hans parti för en insändare i trevlig ton, och en möjlighet att klargöra en del av de utmaningar som Uddevalla kommun står inför.

ANNONS

Svar till Magnus Jacobsson (KD) med flera

LÄS MER:Sverige och Uddevalla behöver ett borgerligt styre

Liksom många andra kommuner går Uddevalla just nu igenom stora förändringar. Mycket kräver stora investeringar som medborgarna kommer att få leva med i 50 år framöver, som byggen av ny brandstation, badhus, och flera nya skolor. Vi har också i samverkan med lokalt och nationellt näringsliv ett pågående arbete med att få fram attraktiva bostäder och säkra tillgången till arbetsplatser i kommunen.

En förutsättning för att detta ska lyckas är en kommunledning som kan prioritera stabilitet. Det är långa ledtider från tanke till färdig investering, och kommunledningen behöver därför hålla en rak kurs under flera år, kanske flera mandatperioder. Vi har också ett stort behov av att kunna rekrytera och behålla de bästa tjänstemännen på marknaden, vilket kräver att politiken agerar ansvarsfullt för att skapa en god och kreativ arbetsmiljö.

ANNONS

Efter att Kristdemokraterna tog initiativet till att bryta upp den förra majoriteten, så har vi i Moderaterna denna gång valt samarbetspartier med utgångspunkt i vilka som likt oss vill ha långsiktig stabilitet. Vi har inte valt att samverka med Socialdemokraterna av någon slags ideologisk samsyn, tvärtom, men de förutsättningar som väljarna har givit oss är det läge som vi har att hantera.

Efter nästa val kan förutsättningarna ändras, beroende på väljarnas dom. Det är så det demokratiska ansvarsutkrävandet fungerar.

Gösta Dahlberg (M)

gruppledare

Fredrik Södersten (M)

ordförande

Moderaterna i Uddevalla