"Vårt ansvar är att trygga försörjningen av vatten och hanteringen av avlopp för våra kommuninvånare."
"Vårt ansvar är att trygga försörjningen av vatten och hanteringen av avlopp för våra kommuninvånare." Bild: Christine Olsson/TT

Vi samarbetar – men Munkedal har kontroll över sitt vatten

Precis som insändaren skriver var tillgång till kompetens och möjlighet till gemensamma driftlösningar de tyngst vägande skälen till att bilda Munkedal Vatten och gå med i Västvatten.

ANNONS

Svar till Terje Skaarnes (SD) och Christoffer Wallin (SD)

LÄS MER:Munkedal ska ha kontroll över sitt eget vatten

Under året har Munkedals kommun gett bolaget i uppdrag att möta den framtida planerade kommunutvecklingen, med ytterligare ökat antal invånare. Som kommunägt bolag är det vårt ansvar att verka för att ta fram lösningar för att möta kommunens planerade utveckling. Därför har Munkedal Vattens styrelse initierat att olika alternativ, såväl lokala lösningar som kommunöverskridande samarbeten, ska utredas både gällande vatten och avlopp. Ekonomi, kvalitet och säkerhet vägs in i förslagen.

Det är inte bara kommunens utveckling som avgör förutsättningarna för våra framtida vatten- och avloppslösningar. I dag ställs helt andra krav än tidigare, både gällande miljö, säkerhet och leveranssäkerhet. Vi har dessutom mer mätdata från våra anläggningar vilket ger oss mer fakta om kapaciteten, som ligger till grund för bedömningarna.

ANNONS

LÄS MER:Kritiserar krav att Munkedal ska lämna Västvatten

En vattenledning från Vänern har diskuterats i många år. Att det nu blivit ett mer rimligt alternativ att utreda är att Uddevalla beslutat sig för att dels koppla ihop sitt råvattenintag till Trollhättans Vänerledning, dels att Uddevalla även ska försörja Skaveröd, som hör till Uddevalla kommun och gränsar till Saltkällan, via en överföringsledning.

Munkedal Vatten har kontroll över sitt vatten, sina verk och ledningar, tillsammans med samarbetsfördelarna inom Västvatten. Kommunöverskridande samarbeten är vanligt förekommande i Sverige. Exempel i vår region är sammankopplingen mellan Uddevalla och Orust och mellan Stenungsund och Tjörn.

Vårt ansvar är att trygga försörjningen av vatten och hanteringen av avlopp för våra kommuninvånare – nu och i framtiden.

Christer Börjesson

ordförande Munkedal Vatten

Per-Arne Brink

vice ordförande Munkedal Vatten

Peter Johansson

vd Västvatten