Vatten och avlopp till sommarstugeområdet i Gårvik kommer inte garantera tomter eller nyinflyttade skattebetalare, skriver Per-OIof Andersson.

ANNONS