Skribenten tror att införandet av fyrfackskärl bara kommer att innebära högre kostnader.
Skribenten tror att införandet av fyrfackskärl bara kommer att innebära högre kostnader. Bild: Ulf Blomgren

Vi ska inte betala för Rambos misslyckande

Kära Tanumsbor! Jag läste nyligen en artikel i Bohusläningen om att Rambo förbereder våra invånare på införsel av fyrfackssystemet för vårt avfall.

ANNONS

Med betydligt höjda kostnader för konsument när Rambo måste köpa nya bilar och med all säkerhet anställa mer medarbetare till kontoret.

Vi har i dagsläget återvinningsstationer utplacerade runt om i vår kommun där medborgare själva lämnar och sorterar tidningar, papp, plast och glas med mera.

LÄS MER:Nu planerar Rambo för fyrfackskärl i Sotenäs och Tanum

Men införs fyrfackssystemet kommer en del stationer att försvinna, enligt utsago från en representant vid Rambo.

Det som inte kommit fram i media är att återvinningsstationer är ett producentansvar som inte belastar den enskildes plånbok. Mer än att eventuellt hålla rent och snyggt runt containrarna efter en del som inte är så noga.

Det är av största vikt att det görs en konsekvensanalys vad gäller både sop- och avloppshanteringen i kommunen. Och den ska inte Rambo själva utföra. Det är både jäv och med all säkerhet så finns inte den kompetensen som behövs för att utföra något sådant hos Rambo.

ANNONS

Det får vara slut med att medborgarna ska betala för Rambos misslyckande med långt högre kostnader än index.

LÄS MER:Avlastar hushåll som inte lockas av turer till återvinningen

Beslutande politiker i Tanums kommun borde följa med Strömstads kommuns renhållningsanställda under några arbetsdagar för att se hur det fungerar att hantera både avlopps- och sophanteringen i egen regi. Då finns det möjlighet till full koll. Som även genererar arbete och skatteintäkter! Är inte främmande för att någon privat aktör kan vara intresserad.

Avyttra vår del av Rambo innan ni politiker är försedda med både fot- och handboja. Beslut som Tanums kommun tagit, om att införa fyrfackssystemet ska rivas upp.

Skattebetalande medborgare med liten plånbok