Vi ska inte gå populisterna inom EU till mötes

"Att vänta och se medan andra agerar har aldrig varit ett bra sätt att utöva inflytande"

ANNONS

Om lite mindre än sju månader väljer vi ett nytt Europaparlament. Söndag den 26 maj står striden på allvar mellan dem som vill utveckla EU och dem som vill montera ner det som med gemensamma krafter byggts upp under 70 år av fred och samarbete. Valet handlar om i vilket Europa vi vill leva i framtiden. I Angela Merkels och Emmanuel Macrons Europa? Eller i Viktor Orbáns och Jimmie Åkessons?

För Europas liberaler är valet självklart, och därför går vi till val tillsammans med franske presidenten Macrons parti En Marche. Med tydliga krav på att göra EU mer kraftfullt och effektivt står vi redo att ingå i en gemensam partigrupp i Europaparlamentet efter valet i maj.

ANNONS

Det är ingen hemlighet att EU står inför stora prövningar. Efter finanskrisen följde en arbetslöshetskris. Därefter en migrationskris, och idag befinner vi oss mitt i en värderingskris. Ett stort och viktigt medlemsland har valt att lämna unionen. Samtidigt går en djup spricka går mellan de länder som står upp för humanism och demokrati – och de som systematiskt kränker rättsstaten och medborgarnas rättigheter, och dessutom vägrar ta ansvar för asylsökande. Högerpopulistiska vindar blåser över hela Europa, och risken är stor att antieuropeiska och främlingsfientliga krafter vinner stora segrar i EU-valet.

Vägen ut ur värderingskrisen kan inte vara att gå populisterna till mötes, att tumma på våra grundläggande värderingar. Vårt recept är istället det motsatta: att utveckla EU så att unionen levererar lösningar på de stora framtidsutmaningarna. Utmaningarna handlar om en allt tuffare konkurrens från Kina vars ekonomi växer med rekordfart, ett aggressivt Ryssland och av en amerikansk president som betraktar EU som ett hot mot USA:s säkerhet. Det handlar om klimatet, där vi snabbt måste agera med kraft för att nå resultat. Det handlar om migration och brottsbekämpning - frågor vi bara kan lösa tillsammans.

Dagens EU är inte rustat för att hantera de här svåra utmaningarna. Ska EU kunna jobba effektivt för att hitta lösningar behövs en rad tuffa reformer som ändrar unionens spelregler i grunden.

ANNONS

• En klimatpolitik värd namnet kräver att EU får rätt att ta ut skatt på koldioxid och flygtransporter.

• Gemensamt ansvar för migration förutsätter att unionens yttre gränser bevakas effektivt av en ny EU-gränspolis och EU-kustbevakning, som garanterar att migranter behandlas värdigt och rättssäkert.

• Om vi ska kunna bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet behövs en gemensam, federal polis och åklagare med rätt att agera i hela EU.

• För att skapa förutsättningar för nya jobb, innovation och tillväxt måste EU kunna kräva genomgripande reformer i medlemsländerna, samtidigt som alla EU-medborgare garanteras en lägsta nivå av välfärd.

• Vi behöver utveckla ett närmare militärt samarbete i EU för att kunna ta större ansvar för vår egen säkerhet. Det kräver att vi tar bort kravet på att alla EU-länder alltid måste vara överens.

Flera av de här reformförslagen ligger nu på EU-ledarnas bord. President Macrons positiva EU-vision har fått gensvar i Tyskland, och flera av förslagen drivs nu av regeringarna i Berlin och Paris. Men när de stora framtidsfrågorna diskuteras står Sverige helt tyst. En kompakt majoritet i riksdagen säger nej till åklagarsamarbetet, bankunionen och EU-skatt på koldioxid. Vårt land står vid sidan av när euroländerna nu börjar samarbeta allt tätare kring viktiga välfärdsfrågor.

ANNONS

Att vänta och se medan andra agerar har aldrig varit ett bra sätt att utöva inflytande. Unionen har utvecklats tack vare visionära ledare som vågat satsa på reformer som till en början verkar omöjliga. Inre marknaden, den fria rörligheten och euron är exempel på vad som gjort Europasamarbetet till en framgångssaga utan motstycke.

Liberalerna är det enda parti som konsekvent driver på för ett starkare och mer kraftfullt EU och för att Sverige ska vara med fullt ut. För oss är vägen framåt en tydlig, positiv vision som rustar EU för framtiden och bygger vidare på det som byggt Europa starkt: demokrati, rättsstat, fri rörlighet och öppenhet mot omvärlden. Alla de värden som utgör ett rött skynke för populisterna.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

Oscar Wåglund Söderström

Kandidat (L) till Europaparlamentet