STOCKHOLM 20200114
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M)  och ekonomiske politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) presenterar Moderaterna extra budget förslag under en pressträff i riksdagens presscenter.
Foto: Jonas Ekströmer / TT kod 10030
STOCKHOLM 20200114 Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) och ekonomiske politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) presenterar Moderaterna extra budget förslag under en pressträff i riksdagens presscenter. Foto: Jonas Ekströmer / TT kod 10030 Bild: Jonas Ekströmer/TT

Vi skrotar friår och satsar på välfärd istället

Moderaterna: När regeringen inte klarar av de mest grundläggande uppgifterna samlar Moderaterna oppositionen i riksdagen och rättar till misstagen.

ANNONS

Du ska få den sjukvård du har rätt till i rätt tid. Och lärarna till dina barn ska få fler kollegor. Moderaterna har samlat oppositionen och har presenterat ett räddningspaket för välfärden.

Stefan Löfvén lovade lägst arbetslöshet i EU år 2020. Istället fick vi lägst tillväxt i hela EU! Det får ödesdigra konsekvenser.

Att Sveriges kommuner nu pressas av minskade skatteintäkter och ökade kostnader är en direkt följd av regeringens misslyckade jobbpolitik. Samtidigt har regeringspartierna prioriterat friår, så att folk ska kunna vara lediga, istället för att skjuta till tillräckliga medel till landets kommuner.

Moderaterna har under hösten påtalat vikten av att en extra budget kommer till stånd för att säkra välfärdens finansiering. Januaripartierna har nu meddelat att de i april tänker ändra i den egna budgeten som gällt i bara några veckor. Finansministern har alltså gravt underkänt sin egen budget och till sist gett oss rätt om att välfärden är underfinansierad - bra!

ANNONS

Men behovet av pengar till välfärden här och nu, det kvarstår. Därför har Moderaterna gått vidare och förhandlat om en extrabudget inom oppositionen. Detta har nu resulterat i ett räddningspaket för att säkra skola, vård och omsorg för svenska skattebetalare. Totalt innebär det att välfärden kan förstärkas med sammanlagt 7,5 miljarder kronor i Sverige under 2020.

För Uddevallas kommun ökar de generella statsbidragen med 28,8 miljoner, för Lysekils kommun med 7,4 miljoner och för Munkedals kommun ökar de med nästan 5,5 miljoner kronor.

Tanums kommun får en ökning av de generella statsbidragen med 6,5 miljoner, Orust med nästan åtta miljoner, Sotenäs kommun med 4,6 miljoner och Färgelandas kommun får 3,4 miljoner.

Vårt förslag till räddningspaket innebär också att sjukvården i Västra Götaland kan förstärkas med 376 miljoner.

När regeringen inte klarar av de mest grundläggande uppgifterna samlar Moderaterna oppositionen i riksdagen och rättar till misstagen.

Den ändringsbudget vi föreslår är fullt finansierad för att inte försvaga offentliga finanser. Moderaterna tar ansvar. Vi ser nu till att friåret inte blir av - och att Centerpartiets ingångsavdrag - som bedöms ha begränsad jobbeffekt ställs in.

Pengarna behövs just nu hos kommunerna i välfärden istället. Skattebetalarna i Västsverige ska få den sjukvård och den trygghet vi betalat skatt för att få rätt till.

ANNONS

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot för Västra Götaland Norra.

Mikael Staxäng (M)

Uddevalla kommun

Robert Larsson (M)

Orust kommun

Liselotte Fröjd (M)

Tanums kommun

Ulf Hanstål (M)

Lysekils kommun

Jan Hognert (M)

Munkedals kommun

Mats Abrahamsson (M)

Sotenäs kommun

Linda Jansson (M)

Färgelanda kommun