Vi springer inte oljelobbyns ärenden

Att gå från dagens fossilbaserade till en klimatneutral produktion låter sig knappast ske i ett enda steg.

ANNONS

David Ling, språkrör för Grön Ungdom, påstår att vi socialdemokrater springer oljelobbyns ärenden. Så är det naturligtvis inte alls! Poängen med vår förra artikel var att protester mot Preems utbyggnad i själva verket glädjer och gynnar den internationella oljeindustrin som naturligtvis hoppas på ett avslag för Preem så man slipper en konkurrent. Och dessutom en konkurrent som utmärker sig genom att satsa på en omställning till klimatneutrala drivmedel.

LÄS MER:Jag är gärna en idiot för att stoppa Preemraff

Så det paradoxala är att protesterna mot Preem motverkar syftet att minska mängden koldioxid i atmosfären.

Den misstro mot oss socialdemokrater som David Ling visar hyser inte vi mot de som protesterar mot Preems planerade utbyggnad. Vi är helt övertygade om att engagemangets syfte är att minska koldioxidutsläppen och förhindra en framtida klimatkatastrof. Däremot kommer inte ett avslag för Preem att leda i den riktningen vilket naturligtvis är svårt att förstå om man bara ser Preem som ett i raden av giriga oljebolag som bara är ute efter att maximera sin vinst. Naturligtvis är Preems avsikter att maximera sin vinst men man har förstått att det endast är möjligt om man ställer om sin produktion till klimatneutrala drivmedel och gör precis som David Ling skriver: investerar i produktion av förnybara bränslen. Men att gå från dagens fossilbaserade till en klimatneutral produktion låter sig knappast ske i ett enda steg. Även förändringen måste vara hållbar och Preem lever på en konkurrensutsatt marknad där både tekniska och ekonomiska realiteter sätter ramarna.

ANNONS

Vi socialdemokrater är naturligtvis medvetna om att raffineringen av tjockolja kommer att medföra en ökad koldioxidbelastning på kort sikt från Preems anläggning i Lysekil men det kommer inte att påverka de globala utsläppen då Preem har att följa EU:s bestämmelser om handel med utsläppsrätter som innebär en minskning med åtminstone 40 procent (från nivåerna som var 1990) till år 2030 samt arbeta mot att uppnå klimatneutralitet till år 2050 (Nyheter Europaparlamentet uppdaterat 18-04-2019).

Den mångmiljardinvestering som David Ling inte förstår sig på glädjer oss socialdemokrater väldigt mycket. På sikt är den mycket gynnsam för klimatet samtidigt som den generera många arbetstillfällen i Lysekil och omkringliggande kommuner. Sällan har en sådan jättesatsning så många vinnare och så få förlorare. Vi är säkra på att de som idag med sitt stora och ärligt menade engagemang protesterar också kommer att förstå det tids nog.

Vi socialdemokrater vill vara den kraft som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige och vår kommun står inför idag. - Vi kan om vi bara vill.

Socialdemokraterna på Stångenäset