Vi värnar om den lokala flygplatsen i Fyrbodal

Sverigedemokraterna: Dra inte ned på bidraget från regionen

ANNONS

Styrelsen för Trollhättan och Vänersborgs flygplats fastställde 5 februari 2018, en utvecklingsplan som regionstyrelsen uppenbarligen uppskattade den 6 juni 2018, då den beslutade att bifalla flygplatsens driftsbidragsansökan gällande perioden 2018-2020.

I ett nytt beslut av regionstyrelsen görs det olyckligtvis en undanmanöver, vilken innebär att flygplatsstyrelsen för år 2019 erhåller 400 000 kronor mindre än vad som avtalats.

Vi anser att nämnda flygplats har ett strategisk läge i utvecklingskorridoren mellan Göteborg och Oslo, vilket innebär stor utvecklingspotential för flygplatsen, företag och övriga resande i området. Flyget ger dessutom alltid betydande vinster till de län som har förmånen att ha flygplatser.

Generellt ökar resandet både inrikes och utrikes och om flygskattens borttagande för 2019 håller i sig så kommer självfallet det inte att hämma denna utveckling. Tyvärr väljer dock många Landvetter som avreseort, trots att möjligheter till samma destination ibland kan ges från Trollhättan-Vänersborgs flygplats. En anledning till detta kan vara att flygplatsens verksamhet i nuläget är svagt marknadsfört och att då dra ner på överenskomna bidrag kan förvärra situationen.

ANNONS

Nu hörs allt oftare höjda röster om högre bränsleeffektivitet på flygplan samt ökad tillgång till fossilfria, förnybara flygbränslen. Så sent som den 7 januari 2019 nås vi av nyheten om att Sverige satsar stort på utveckling av eldrivna flygplan och då är det av största vikt att behålla och utveckla mindre flygplatser, då räckvidden för denna nya flygplanstyp, åtminstone initialt, lär bli begränsad.

Vi är mycket positiva till denna utveckling av flyget och vi värnar om våra flygplatser, men för att dessa skall kunna följa med i den nödvändiga utvecklingen krävs självfallet motsvarande resurser. Flygplatsens finansiering är idag beroende av offentliga medel i form av verksamhetsanslag, driftbidrag och statlig/regional medfinansiering.

Då vi som politiskt parti står för ingångna avtal och tagna beslut gör vi det även i detta fallet och vi anser dessutom att, för att flygplatsstyrelsen skall kunna uppfylla sina åtaganden och ha en mer långsiktigt säkrad framförhållning i strategiska frågor, skall ges förutsättningar till detta.

Därför står vi fast vid att driftsbidraget till Trollhättan-Vänersborgs flygplats för år 2019 skall utgå med tidigare beslutat totalt belopp om 3,9 miljoner kronor.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)

Håkan Lösnitz

Regionråd (SD)