Att vilja ha kontroll över Munkedals eget va handlar i första hand om att vatten och avlopp ska produceras och renas inom kommunens gränser, vilket gör det möjligt att ha kontroll över kostnaderna, skriver Terje Skaarnes och Christoffer Wallin.
Att vilja ha kontroll över Munkedals eget va handlar i första hand om att vatten och avlopp ska produceras och renas inom kommunens gränser, vilket gör det möjligt att ha kontroll över kostnaderna, skriver Terje Skaarnes och Christoffer Wallin. Bild: Andreas Carlsson

Vi vill att vattnet ska produceras inom kommunens gränser

Det är bra att invånarna reagerar på vår insändare och Per-Olof har vissa poänger men har kanske inte läst vår insändare ordentligt eller möjligen missförstått delar av den.

ANNONS

Replik till Per-Olof Andersson, Tom Hagström med flera

LÄS MER:Det är SD:s ansvar att vara insatta i vattenreningsfrågan

LÄS MER:Vi är på väg att investera i föråldrade avloppssystem

Vi vill nog även påstå oss ha bra kunskap om kommunen men det går omöjligt att få med allt i en insändare på 3 000 tecken. Som P-O säkert är medveten om har SD inte egen majoritet i Munkedal. Vi ingår heller inte i någon koalition. Kvar står då att bilda opinion för att skapa förändring och detta genom information.

Munkedal vattens ordförande som saknar partitillhörighet, vice ordförande (S) samt vd:n för Västvatten väljer i sin insändare att endast svara på den del av vår kritik som handlar om överföringsledningen till Vänern, men utelämnar helt de övriga delarna såsom den katastrofala utbytestakten på 550 år. Det finns för- och nackdelar med att ha ett Västvatten som ska ha alla kompetenser internt. Det förutsätter att de som arbetar där är de som har bäst kompetens och som klarar att se till de olika kommunernas bästa, och kanske inte bara på den tekniskt bästa eller enklaste lösningen.

ANNONS

Det blir en omöjlig sits för enskilda medarbetare att ha full kontroll över ett arbetsområde som ska sträcka över Sotenäs, Munkedal, Färgelanda och Uddevalla samtidigt som man ska ha förståelse för hur olika beslut kommer att påverka kommuninvånarna och kommunernas utvecklingsförmåga. Att vi vill ha kontroll över vårt eget va handlar inte om vi ska vara med i Västvatten eller inte utan i första hand om att vi ska producera och rena vårt vatten och avlopp inom kommunens gränser och därmed ha kontroll på våra kostnader genom politiskt fattade beslut i vår kommun.

Även om det hade funnits en möjlighet att avbryta det pågående arbetet till Gårvik så finns det ingen majoritet i kommunfullmäktige för att stoppa arbetet. Och som ytterligare framgick av vår insändare vill vi hellre rusta vårt ledningsnät och på det sättet frigöra kapacitet i våra egna reningsverk än att lägga pengar på nya projekt. Angående Gårvik var SD stora förespråkare för lokala lösningar, genom till exempel bildande av samfälligheter, och reserverade sig därför emot beslutet i KF 2016. Vi var även starkt ifrågasättande till den av Västvatten framtagna utredning gällande anslutningen.

Vi anser också att alternativa lösningar bör utredas när man skapar nya bostadsområden så att dessa inte i onödan belastar reningsverken. Det är verkligen dags för övriga partier att vakna till. Som en relativt liten kommun är det viktigt att inte låta sig ryckas med i spännande prestigeprojekt. Detta just för att vi i en liten kommun inte ska få onödigt dyra avgifter.

ANNONS

Vi i SD Munkedal anser att man i samband med stora investeringar i nämnder eller kommunala bolag ska göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys innan beslut tas. Detta ska inbegripa hur beslut kan påverka och utarma köpkraft, hur avgifter kommer att påverka viljan att stanna i eller flytta från kommunen med mera.

Terje Skaarnes (SD)

ledamot Munkedal vatten

Christoffer Wallin (SD)

gruppledare Munkedal