Vi vill få ett mer levande centrum

När vi går igenom vårt centrum så möts vi av tomma lokaler, skyltar där det står ledig lokal uthyres och en känsla av tomhet.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Moderaterna vill få tillbaka ett växande centrum, våra lokaler ska vara fyllda med butiker och restauranger och caféer, vi ska känna att vi har ett levande centrum.

För att uppnå detta finns det flera faktorer vi behöver gå igenom.

Dessa är bland annat:

• De höga hyrorna som är i lokalerna. Detta är något som är problematiskt och har varit så i många år, ofta beroende på att de som äger fastigheterna inte finns lokalt, och hellre tar hyresförluster än riskerar att fastighetsvärdet sjunker. Vi som kommun måste använda alla de verktyg vi har, bland annat i lagstiftningen, för att förmå fastighetsägarna att se till att bli mer aktiva som hyresvärdar.

ANNONS

• Tryggheten i centrum. Detta är också en stor faktor i det hela. Vi vill få tillbaka trygghetskänslan i vårt fina Uddevalla. Otrygghet leder till en negativ spiral som måste brytas.

• Tillväxten. Torp är ett fantastiskt köpcentrum som skapar arbetstillfällen för vårt samhälle, men det ska inte vara ett hinder för att småföretag ska våga etablera sig i centrum trots konkurrens som finns på Torp.

• Parkeringsplatser. Vi ska jobba för att öka tillgängligheten och se till att fler parkeringsplatser ska finnas. Moderaterna kommer att föreslå p-skiva för att öka möjligheten till fri parkering.

• Kommunal verksamhet. Vi vill flytta ner mer kommunal verksamhet från stadshuset till vårt centrum. Det skapar liv och rörelse och ger bättre underlag för näringslivet.

• Mer uteserveringar på torget. Torget är stort, och en del av det kan användas för permanenta uterestauranger sommartid. Detta för att också se till att vi får ytterligare en mötesplats i vårt centrum.

Mathilda Sténhoff

Aktiv Moderat i Uddevalla

ANNONS