Att finansiera flexgrupperna genom större klasser är något som KD i Munkedal motsätter sig.
Att finansiera flexgrupperna genom större klasser är något som KD i Munkedal motsätter sig. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Vi vill inte ha större klasser i Munkedal

En majoritet av ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden i Munkedal gick vid senaste mötet mot ett förslag från Kristdemokraterna om att begränsa förvaltningens möjligheter att öka klasstorlekarna i kommunens skolor.

ANNONS

I Munkedals skolor har vi problem med bland annat dåliga resultat. Som en av åtgärderna för att komma till rätta med detta har ett par av skolorna inrättat "flexgrupper", en liten grupp där elever kan få stöd och hjälp. Detta har visat sig vara positivt.

Problemet är att, för att fler skolor ska kunna starta sådana grupper och att grupperna ska kunna fungera även nästa läsår behövs enligt förvaltningen mer pengar, i annat fall behöver klasstorlekarna ökas för att ha råd med dessa grupper.

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan finns inskrivet "flexgrupper" ska finnas vid behov på samtliga enheter. Detta gäller grundskola och förskoleklass och är givetvis bra. Kristdemokraterna hade, vid senaste sammanträdet, på denna punkt ett tilläggsyrkande ”utan att klasstorlekarna i övrigt påverkas”, detta för att ta bort möjligheten för skolorna att ha fler elever i klassen för att finansiera flexgruppen.

ANNONS

Tyvärr sa en majoritet av nämnden bestående av sverigedemokrater, moderater och liberaler nej till Kristdemokraternas yrkande. Risken finns ju att detta tas som en signal från nämnden att en ökning av klasstorleken är okej, vilket vore ytterst olyckligt.

Vi kristdemokrater är positiva till flexgrupperna men motsätter oss att de ska finansieras med hjälp av större klasser. Färre elever i klasserna har i bland annat högstadiet visat sig vara positivt.

Olle Olsson (KD)

2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden i Munkedals kommun