Vi vill skapa en skola för barnens bästa

Förkastligt av SD i Munkedal att skrämma upp människor

ANNONS

Replik till Sverigedemokraterna 10 april

Att göra förändringar inom skolenheter är alltid något som väcker både känslor och många gånger oro. De politiska partierna har ofta olika åsikter i de frågor som beslutas men det är viktigt att hålla sig till sanningen. Skolans organisation har utretts flera gånger och Sverigedemokraterna påstår att den politiska majoriteten (S, C och MP) i Munkedals kommun backat från ett förslag om att centralisera skolverksamheten. Det har aldrig funnits något politiskt förslag om att centralisera kommunens skolor. För ett år sedan låg ett förslag från förvaltningen som innebar en betydande förändring av skolverksamheten och en centralisering. Majoriteten tog då ett tydligt beslut mot detta och stoppade förvaltningens alla förslag till förändringar genom att föreslå att skolor ska finnas på samma platser som det finns idag. Det beslutet gäller fortfarande, vi ska ha skolor i alla samhällen.

ANNONS

Sverigedemokraterna gör gällande att det pågått en hemlig process som lett fram till förslaget om att förändra stadieindelningen i Svarteborg. Detta stämmer inte då frågan lyftes redan i kommunstyrelse vid en dialogdag i december där även skolgruppen deltog. Protokoll förs inte vid dialogdagar, men diskussionen fanns. Och under de 4-5 gånger gruppen träffats har möjligheten att ta upp frågan funnits för alla. Syftet med omorganisationen är att kunna behålla skola både i Dingle och i Hällevadsholm vilket vi ser som något positivt och är ett hållbart beslut över tid. Det är en omorganisation som är till fördel för barnen eftersom det blir en större lärargrupp på båda skolorna och det är mindre sårbart.

Anledningen till att förändringen sker så hastigt är bland annat förändrade krav från skolverket. Genom omorganiseringen kan vi leva upp till de nya kraven som bland annat innebär obligatorisk förskoleklass.

Alla omorganiseringar innebär förändring men att göra som Sverigedemokraterna och skrämma upp människor anser vi är helt förkastligt. Vi ser framåt och sätter barnens bästa i centrum!

Åsa Karlsson

Kommunalråd, Socialdemokraterna i Munkedal

Liza Kettil

Kommunalrådskandidat Socialdemokraterna i Munkedal

Karl-Anders Andersson

Gruppledare, Centerpartiet i Munkedal

Lars-Göran Sunesson

Ordförande, Centerpartiet i Munkedal

Hans-Joachim Isenheim

ANNONS

Ordförande Miljöpartiet i Munkedal