Vilda och lekande barn passar inte in – ska sitta still

Gemensamma kommunala ytor, lekplatser och skolgårdar behöver utformas så att de bjuder in till spontan lek och fysisk rörelse utifrån alla barns behov, menar debattören.

Redan kund? Logga in här