Det är förvånande att Stefan Löfven upprepar sitt löfte om att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg, menar Lennart Svensson.
Det är förvånande att Stefan Löfven upprepar sitt löfte om att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg, menar Lennart Svensson. Bild: Anders Wiklund/TT

Vilken tilltro ska vi ha till Löfvens löften?

Coronakommissionen, som tillsattes den 30 juni i år, levererade sitt första delbetänkande den 15 december. Regeringen, såväl den sedan 2014 sittande som tidigare regeringar, får svidande kritik. Detta eftersom missförhållandena inom äldrevården varit kända sedan decennier utan att adekvata och tillräckliga åtgärder vidtagits.

ANNONS

Kommissionen slår fast att vårt samhälle misslyckats med att skydda våra äldre. I sitt sommartal i år, då första coronavågen avklingat, lovade Stefan Löfven att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. Nästa delbetänkande från kommissionen ska komma 31 oktober 2021 och slutredovisningen den 28 februari 2022, således före nästa ordinarie val. Efter kommissionens allvarliga kritik har regeringen fått eld i baken. Hårdare restriktioner har avlöst varandra på löpande band och en ny pandemilag infördes den 10 januari.

Det har framkommit att regeringen under hösten arbetat på en ny äldreomsorgslag som komplement till socialtjänstlagen. En utredning inför den nya lagen presenterades den 22 december av statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren. Statsministern tog tillfället i akt att upprepa sitt löfte om att Sverige ska få världens bästa äldreomsorg. Utredningen ska ledas av generaldirektören för Socialstyrelsen, Olivia Wigsell.

ANNONS

Socialstyrelsen är, liksom Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), underställda Socialdepartementet, för vilket Lena Hallengren ansvarar. Olivia Wigsell tillträdde som generaldirektör år 2015. Kritik mot utnämningen lät av förståeliga skäl ej vänta på sig. Att utreda en verksamhet som vederbörande själv varit ansvarig för är givetvis mycket förvånande.

Den nya utredningen, liksom coronakommissionen kommer säkert påtala många brister och försummelser av sittande regering. Inför den stundande valrörelsen uppstår därigenom en pressande och svårhanterlig situation för den S-ledda regeringen. Man kan misstänka att socialdepartementet genom sin utnämning vill skaffa sig fortlöpande information och kunna utöva informell styrning av utredningen. Valet som chef för utredningen måste ses som omdömeslöst. Lika omdömeslöst är Stefan Löfvens löfte om att Sverige ska ha världens bästa äldrevård.

Statsministern tycks inte lära av misstagen. Han har nyligen råkat ut för ett verkligt magplask. År 2013 lovade Stefan Löfven att Sverige år 2020 skulle ha den lägsta arbetslösheten i EU. Resultatet blev att Sverige år 2020 placerade sig på 22:a plats bland de 28 medlemsstaterna. 2014 låg vi på 10:e plats! Det är därför förvånande att statsministern vågar ge ett nytt "ouppnåeligt" mållöfte, det om äldrevården. Socialdemokraterna har emellertid under alla sina år vid regeringsmakten levererat många svikna löften.

ANNONS

Lennart Svensson